Wykład- Administracja terytorialna, Komisarz ludowy, Wojewoda, Starosta

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4319
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład- Administracja terytorialna, Komisarz ludowy, Wojewoda, Starosta - strona 1

Fragment notatki:

doc. Notatka zawiera następujące zagadnienia: Administracja terytorialna wykonywana przez organy administracji rządowej, szczeble administracji ogólnej, powiat, komisarz ludowy, wojewoda, Kompetencje wojewody, Rada Wojewódzka, Starosta.

Urzędy były dzielone zależności od stopnia wykształcenia. Na tą rzszę pracowników zatrudnionych w administracji publicznej tylko 8% miało wykszłcenie wyższe.
Administracja terytorialna
Wykonywana przez organy rządowe.2 piony administracji:
1.Administracja ogólna-administracja polityczna, administracja zespolona.Zajmuje się sprawami które mieszczą się w kompetencji ministra czy resortu spraw wewnętrznych, ale są też sprawy które podlegają też innym resortom niż MSW.Łączy się kompetencje z różnych działów.Są dwa szczeble administracji ogólnej:
a)administracja starościńska-komisarze ludowi,starości powiatowi(ziemskich) i grodzcy(miejscy). Obok starosty działały urzędy pomocnicze. Urząd Starosty, Starostwo. b)administracja wojewódzka-wojewoda i urzad Wojewódzki.
W okresie między wojennym administrację omawia się od momentu tworzenia struktur do rozporządzenia preyzdenta do 1928 roku, czyli do unifikacji. Orędzie Rady Regencyjnej-dekret rady regencyjnej z 13.10.1927 roku.
Podstawową jednostką jest
powiat-na czele stoi komisarz ludowy.Jakie ma kompetencje?
Komisarz ludowy:
-reprezentatnt rządu w powiecie, funkcje poliyczne
-organ administracji I stopnia, funkcje administracyjne
-koorydynacja działań podległych mu służb, urzędów urzędników władz, z innymi urzędami służbami które nie podlegają MSW
Komisarz-podległy władzom centralnym.
Wojewoda-funkcjonowali w województwach. 02.08.1919r o organizacji władz 2 instancji. Mamy województwa i wojewodów. Administracja ogólna była tworzona na ziemiach byłego zabory rosyjskiego. 28.08.1919-urzędy powiatowe działające w zaborze rosyjskim przekszałcają się w starostwa i organem administracji staje się starosta.Jest mianowany przez MSW.
Starosta jest wykonawcą zleceń wojewody. Wojewoda mianowany przez Naczelnika Państwa na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych przyjęty w uchwaleniu przez Radę Ministrów.Na mocy ustawy z 02.08.1919.
-wojewoda działa w województwie w podwójnym charakterze-jest przestawicielem rządu
-jest wykonawca zarządzeń poszczególnych ministrów
-zwierzchnik władz, zwierzchnik urzędów na terenie województwa
-służbowy przełożony pracownik wszytskich urzędów.
Kompetencje wojewody:
-ma pełniękompetencji za wyjątkiem spraw z zakresu administracji wojskowej, sądowej, skarbowej, oświatowej,administracji pracy, kolej, pocztowo-telegraficznej, rolnej
-wydawanie aktów prawnych które obowiązują na terenie województwa-prawo miejscowe
Przy wojewodzie działa Rada Wojewdzka-organ opiniodawczo-doraczy.
Kategorie osób reprezentowanych w radzie wojewódzkie:
-przedstawiciele sejmików powiatowych i rad miejskich
-kierownicy poszczególnych działow administracji wojewódzkiej

(…)

… powiatu -pełnomocnictwo do wydawania zarządzeń
-wykonuje zalecenia wojewody
-zwierzchnik zarządu gim, zarządu miast
-w zakresie administracji ogólnej może wydawać zalecenia prawne i udzielać wskazówek
-służbowy przełożony wszystkich urzędników i funkcjonariuszy pracujących w starostwie
-pełni funkcję w organach samorządu powiatowego
-kieruje pracami sejmików powiatowych i wydziały powiatowego
Gminy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz