Środki trwałe w budowie - strona 19

Encyklopedia rachunkowości - A

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (środki trwałe w budowie); 4) cen nabycia pomniejszonych...

Encyklopedia rachunkowości - P

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

P   PALIWA Materiały zużywane na cele energetyczne, technologiczne bądź gospodarcze. Monika Bukowska Zob. → Materiały. PAMIĘĆ KOMPUTERA Wykonuje dwie zasadnicze funkcje: przechowuje dane i umożliwia operacje na danych. W komputerze wyodrębnia się pamięć operacyjną i pamięć zewnętrzną. Operacyjna ...

Rachunkowość zarządcza wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Svietlana Rogozina
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1897
Wyświetleń: 6384

środków trwałych, środków trwałych w budowie wartości niematerialnych i prawnych i aktywów finansowych...

Rachunkowość - Zapasy

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Krystyna Barczyk
 • Rachunkowość
Pobrań: 777
Wyświetleń: 5271

000 2) 4 000 15 000 8 200 6 800 Sk. 15 000 15 000 Środki trwałe w budowie 3) 1 200 Objaśnienia: Rw...

Rachunkowość finansowa- wykład 2,3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Wanda Maruszewska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1750

II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe...

Rachunkowość - komplet wykladów

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Krystyna Barczyk
 • Rachunkowość
Pobrań: 1911
Wyświetleń: 7042

000 2) 4 000 15 000 8 200 6 800 Sk. 15 000 15 000 Środki trwałe w budowie 3) 1 200 Objaśnienia: Rw...

Encyklopedia rachunkowości - N

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

trwałe w budowie. Oznacza to, że do czasu zakończenia budowy nie uznaje się tych kosztów za wartość n.i...