Środki trwałe w budowie

note /search

Aktywa trwałe - Bilans

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

, lokale, urządzenia tech, inwentarz żywy), środki trwałe w budowie (budowane środki trwałe, budowane hali...

Rachunkowość - plan kont

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 1316
Wyświetleń: 2884

Środki trwałe w budowie Zespół 8 - Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik...

Plan kont, wzorcowy, WYKŁAD

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 6979

niematerialnych i prawnych (Pasywne) - 080 – Środki trwałe w budowie Zespół 1 – Środki pieniężne, rachunki bankowe...

Rachunkowość - test B

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1988

aktywów trwałych zalicza się: środki trwałe, środki trwałe w budowie. 19. Krótkotrwałe aktywa finansowe...