Standardy Sprawozdawczości Finansowej - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2296
Wyświetleń: 11151
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Standardy Sprawozdawczości Finansowej - wykłady - strona 1 Standardy Sprawozdawczości Finansowej - wykłady - strona 2 Standardy Sprawozdawczości Finansowej - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

notatki ze Standardów Sprawozdawczości Finansowej - wykłady
uczelnia: WSB we Wrocławiu
prowadzący: dr Dominika Markiewicz-Rudnicka
zawierają:
- elementy sprawozdania finansowego
- zasady rachunkowości (kontynuacji działania, memoriału, współmierność przychodów i kosztów, ciągłości, istotności, wyższości treści nad formą, ostrożnej wyceny)
- definicje: bilans, okres sprawozdawczy, rok obrotowy, odpis aktualizujący, WNiP, wartość firmy, aktywa netto, środki trwałe, środki trwałe w budowie, należności długoterminowe, inwestycje (długoterminowe, rzeczowe, finansowe), materiały, półprodukty lub produkty w toku, towary, produkty gotowe
- wycena WNiP (cena nabycia, cena zakupu)
- wycena środków trwałych
- wycena inwestycji długotrwałych rzeczowych i finansowych, inwestycji finansowych krótkoterminowych (ostrożna wycena, cena rynkowa)
- koszty wytworzenia, koszty pośrednie stałe, rzeczywisty koszt wytworzenia, kwota wymaganej zapłaty
- kapitał podstawowy, należne wplaty na kapit. podstaw., akcje i udziały własne, kapitał zapasowy, kapitał z aktualizacji wyceny, pozostałe kapitały rezerwowe, wynik finansowy z lat ubiegłych i roku bieżącego, zobowiązania, rozliczenie międzyokresowe,
- działalność podmiotowa
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz