Wartości niematerialne i prawne w ujęciu księgowym

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wartości niematerialne i prawne w ujęciu księgowym - strona 1

Fragment notatki:

Wartości niematerialne i prawne w ujęciu księgowym: 1)są to: nabyte prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania, okres ekonomiczny użyteczności 1rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki 2)obejmuje:
a) koszty zakończonych praw rozwojowych
b)wartość firmy c)inne wnip d)zaliczki na wnip.
Ad a) obejmuje: koszty prac rozwojowych zakończone wynikiem pozytywnym, podlegają amortyzacji (umorzeniu) w okresie do 5 lat, dotyczą przypadków w których koszty te są znaczne i zaliczenie ich jednorazowo w koszty uzyskania przychodu w momencie ich przenoszenia zniekształciłoby wynik finansowy (koszty do 3500zł rozliczamy jednorazowo) Ad b) wartośc firmy (to nie wartość majątku firmy)- powstaje przy zakupie firmy przez nowego właściciela za cenę wyższą od dotychczasowej wartości kapitału własnego
Ad c) inne wartości niematerialne i prawne obejmują nabyte lub też otrzymane w formie aportu programy komputerowe, licencje (koncesje) np. na przewóz międzynarodowy, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, podlegają amortyzacji. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują: środki trwałe, środki trwałe w budowie, zaliczki na środki trwałe w budowie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz