Rachunkowość finansowa 8

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość finansowa 8 - strona 1 Rachunkowość finansowa 8 - strona 2 Rachunkowość finansowa 8 - strona 3

Fragment notatki:

Obiekt inwentarzowy - środek trwały lub zespół środków trwałych stanowiących całość pod względem rzeczowym, spełniający określone funkcje.
Zmiany ilościowo - wartościowe w stanie środków trwałych:
Zwiększenia:
zakup
wytworzenie we własnym zakresie
nieodpłatne otrzymanie
otrzymanie w postaci aportu
ujawnienie nadwyżki.
Zmniejszenia:
sprzedaż
likwidacja (przyczyny naturalne i losowe)
nieodpłatne przekazanie
przekazanie w formie aportu
ujawniony niedobór.
Zwiększenie wartości środków trwałych:
ulepszenie
aktualizacja wyceny.
Zmniejszenie wartości środków trwałych:
umorzenie
trwała utrata wartości
aktualizacja wyceny.
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE WNiP muszą być nabyte ( nie mogą być wytworzone we własnym zakresie).
WNiP - nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe
nadające się do gospodarczego wykorzystania,
o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok,
przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki, a w szczególności:
autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
know - how.
Do WNiP zalicza się również:
nabytą wartość firmy oraz
koszty zakończonych prac rozwojowych.
Wszystkie koszty prac rozwojowych gromadzone są na koncie „Rozliczenia międzyokresowe ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz