Aktywa trwałe - Bilans

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aktywa trwałe - Bilans - strona 1

Fragment notatki:

A. BILANS W bilansie obowiązuje równowaga bilansowa. Granicą podziału aktywów jest długość ich ekonomicznej użyteczności (1rok-aktywa trwałe). A1Wartości niematerialne i prawne: *licencja-program komputerowy-prawo do legalnego użytkowania,
*prawo do korzystania ze znaku towarowego. 1)wydatki na nowe technologie wytwarzania wyrobu, 2)wartość firmy pojawia się wtedy, gdy przedsiębiorstwo zostało sprzedane za więcej niż kapitały własne 3)Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych A2 Rzeczowe aktywa trwałe: środki trwałe (grunty, budynki, lokale, urządzenia tech, inwentarz żywy), środki trwałe w budowie (budowane środki trwałe, budowane hali); zaliczki na poczet środków trwałych. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji. Nie amortyzuje się gruntów, bo nie tracą wartości. A3 Należności długoterminowe (1rok)-występują rzadko. A4 Inwestycje długoterminowe: składniki rzeczowe zaliczone do inwestycji, inwestycje to nie środki trwałe w budowie, Inwestycje-nabyte składniki majątku w celu osiągnięcia korzyści (np. nieruchomości które chcemy drożej sprzedać) A5 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe


(…)


A. BILANS W bilansie obowiązuje równowaga bilansowa. Granicą podziału aktywów jest długość ich ekonomicznej użyteczności (<1rok - aktywa obrotowe; >1rok-aktywa trwałe). A1Wartości niematerialne i prawne: *licencja-program komputerowy-prawo do legalnego użytkowania,
*prawo do korzystania ze znaku towarowego. 1)wydatki na nowe technologie wytwarzania wyrobu, 2)wartość firmy pojawia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz