Środki trwałe w budowie - strona 18

Rachunkowość - Budżetowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3507

- środki transportu - inne środki trwałe b) inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie): - należności...

Rachunkowość budżetowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 637
Wyświetleń: 6762

- środki transportu - inne środki trwałe b) inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie): - należności...

Jednostkowe sprawozdania finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Danuta Krzywda
 • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 3213
Wyświetleń: 6475

z działalnością socjalną, ze zbyciem środków trwałych, środki trwałe w budowie, WNiP, nieruchomości inwestycyjne...

Zagadnienia do obrony

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 2744
Wyświetleń: 9401

koszt, nakład, wydatek - analiza porównawcza, analiza wstępna bilansu, sposób oceny i interpretacji wskaźników płynności i obrotowości, materiały źródłowe analizy finansowej, zasady budowy rachunku zysków i strat, analiza wskaźnikowa w ocenie zdolności do spłaty zobowiązań bieżących. W notatce znal...

Jednostkowe sprawozdania finansowe- wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jerzy Hejnar
 • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 2191
Wyświetleń: 5817

z działalnością socjalną, ze zbyciem środków trwałych, środki trwałe w budowie, WNiP, nieruchomości inwestycyjne...

Rachunkowość bankowa wykłady

 • mgr Krystyna Delebis-Kwoka
 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4585

, w tym także środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów...

Rachunkowość bankowa - wykłady

 • mgr Krystyna Delebis-Kwoka
 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2800

, w tym także środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów...

Encyklopedia rachunkowości - B

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1183

B   BADANIE DOKUMENTÓW Dokonywane przez biegłego rewidenta obejmuje przede wszystkim dowody księgowe. W praktyce jest niemożliwe badanie wszystkich dokumentów i przeprowadzane jest ono jedynie w przypadkach niewielkiej ich liczby. Badanie większości pozycji sprawozdań finansowych wykonywane jest na...