Rachunkowość - inwestycje przedsiębiorstw

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2968
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - inwestycje przedsiębiorstw - strona 1 Rachunkowość - inwestycje przedsiębiorstw - strona 2 Rachunkowość - inwestycje przedsiębiorstw - strona 3

Fragment notatki:

doc.

Notatka na temat: inwestycje przedsiębiorstw zawiera takie informacje, jak: definiowanie inwestycji w literaturze, definiowanie inwestycji w polskich aktach prawnych, pojęcia towarzyszące, fazy i etapy procesu inwestycyjnego, ryzyko inwestycyjne, ryzyko finansowania inwestycji, efektywność inwestycji, składniki i parametry oceny efektywności, metody oceny eektywności, efektywność inwestycji – przykłady, okres zwrotu, księgowa stopa zwrotu, emisja akcji, bankowy kredyt konsorcjalny, rodzaje subemitentów, emisja obligacji, kapitał pomocowy, ryzyko kapitału pomocowego.

Notatka na temat: istota, funkcje i zasady rachunkowości zawiera takie informacje, jak: rachunkowość finansowa, rachunkowość podatkowa, rachunkowość zarządcza, proces realizacji informacyjnej funkcji rachunkowości, funkcja analityczna, zasady i metody rachunkowości, funkcja dowodowa, funkcja sprawozdawcza, funkcja optymalizacyjna, funkcja kontrolna, zasady i reguły jakościowe prowadzenia rachunkowości .

Notatka na temat: system rachunkowości zawiera takie informacje, jak: polityka rachunkowości, zdefiniowanie roku obrotowego oraz wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, wskazanie metod wyceny aktywów i pasywów oraz procedury ustalania wyniku finansowego, opis metod prowadzenia ksiąg rachunkowych, prezentacja systemu ochrony danych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja, wycena aktywów i pasywów, ustalenie wyniku finansowego, sprawozdawczość finansowa, schemat Bilansowa klasyfikacja pasywów, podstawowe zasady ewidencji aktywów i pasywów, schemat Korekta wartości aktywów – moment bilansowy.

Dodatkowo notatki opatrzona wykresami, tabelami i rysunkami.

Notatka pozwoli na uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z przedmiotu Rachunkowość finansowa. Umożliwi przygotowanie się do zajęć i egzaminu.

DEFINIOWANIE INWESTYCJI W LITERATURZE
Słowo inwestycja pochodzi od łacińskiego „investio”, co znaczy „odziewać”, „przykrywać”, „osłaniać” - Słownik Wyrazów Obcych, PWN.
Potocznie pod tym pojęciem rozumie się nakłady dokonywane w celu zwiększenia lub stworzenia nowego majątku, który zaowocuje w przyszłości zwiększonym strumieniem dóbr i usług - Nowa Encyklopedia Powszechna, PWN.
Leksykon Uniwersalny z 2000 roku - inwestycje to „nakłady gospodarcze, których celem jest stworzenie nowych lub powiększenie już istniejących środków trwałych”.
Nowy Leksykon Ekonomiczny - inwestycje to „trwałe lokaty jednostek gospodarczych w majątek rzeczowy lub finansowy”.
Literatura ekonomiczna: - „powiększanie lub utrzymywanie na dotychczasowym poziomie zasobu kapitału w postaci maszyn, urządzeń, budynków i infrastruktury technicznej”
- „przyrost lub odnowienie zużytego majątku produkcyjnego”, - „zakupy nowych dóbr kapitałowych przez przedsiębiorstwa”. Bardziej ogólne definicje inwestycji spotykane w literaturze ekonomicznej podają, że inwestycje to: - „[...] zaangażowanie środków gospodarczych w przedsięwzięcie gospodarcze mające na celu pomnożenie majątku właściciela przez przysporzenie określonych dochodów”,
- „[...] inwestycją jest każde wykorzystanie kapitału w celu jego powiększenia”. - „[...] są strumieniem płatności rozpoczynającym się wydatkami z nadzieją uzyskania wpływów przewyższających te wydatki w przyszłości”.
Definicja uniwersalna - Hirschleifera:
„inwestycja jest w istocie bieżącym wyrzeczeniem dla przyszłych korzyści. Problem polega na tym, że teraźniejszość jest względnie dobrze znana, natomiast przyszłość jest tajemnicą. Przeto inwestycja jest wyrzec ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz