Kapitał z aktualizacji wyceny

note /search

Ewidencja zmian w kapitale własnym

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1169

) Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Kapitał z aktualizacji wyceny Nierozliczony wynik finansowy: zysk...

Kapitał zapasowy -opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

obniżenia kapitału zakładowego) kapitał z aktualizacji wyceny sprzedanych albo zlikwidowanych środków...

Struktura bilansu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2373

podstawowy(-) III. Udziały własne(-) IV. Kapitał rezerwowy V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe...

Rachunkowość finansowa- wykład 12

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 973

finansowych Długoterminowe aktywa finansowe Kapitał z aktualizacji wyceny Odpisy aktualizujące długoterminowe...