Kapitał z aktualizacji wyceny

Ewidencja zmian w kapitale własnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1162

) Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Kapitał z aktualizacji wyceny Nierozliczony wynik finansowy: zysk...

Ujawnianie informacji o środkach trwałych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Alicja Oniszczuk
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 637

...; zestawienie zmian w kapitale własnym - kapitał z aktualizacji wyceny, 5) informacja dodatkowa ...

Kapitał zapasowy -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

obniżenia kapitału zakładowego) kapitał z aktualizacji wyceny sprzedanych albo zlikwidowanych środków...

Struktura bilansu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2065

podstawowy(-) III. Udziały własne(-) IV. Kapitał rezerwowy V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe...

Rachunkowość finansowa- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maćkowiak
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 882

finansowych Długoterminowe aktywa finansowe Kapitał z aktualizacji wyceny Odpisy aktualizujące długoterminowe...