Ujawnianie informacji o środkach trwałych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ujawnianie informacji o środkach trwałych - strona 1

Fragment notatki:

Sposób ujawniania środka trwałego w sprawozdaniach finansowych
bilans - aktywa trwałe itd rachunek zysków i strat - amortyzacja w wariancie porównawczym, pozostałe przychody i koszty operacyjne - zysk/strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych; rach przepływów pieniężnych - działalność inwestycyjna -wpływy- zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, wydatki - nabycie...; zestawienie zmian w kapitale własnym - kapitał z aktualizacji wyceny, 5) informacja dodatkowa
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz