Środki stylistyczne - strona 3

Narrator w powieści

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Teoria literatury
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1036

- liryzacja, humor, patos; pozaleksykalne środki stylistyczne - rytmizacja, szyk słów; kompozycyjny układ...

Mikołaj Sęp Sarzyński - sonety

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1253

charakterystycznym dla baroki środkami stylistycznymi, utwór zaczyna się antytezą „I nie miłować ciężko, i miłować...

Barok, wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aleksandra Iwanowska
 • Literatura i kultura Karaimów polskich
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4263

, ale to zadziwienie prowadziło do refleksji. Łączyli w jednym miejscu kilka środków stylistycznych, dokonali wyboru...

Jan Andrzej Morsztyn "Lutnia"

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1365

do ogółu. Środkiem stylistycznym, który jako pierwszy rzuca się w oczy, jest tu anafora - powtórzenie...