Środki stylistyczne - strona 4

Daniel Naborowski - kilka dzieł

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
  • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1169

roli zastosowanych przez poetę środków stylistycznych. Cały wiersz ma charakterystyczną, sylabiczną...

Polska poezja świecka XV w.

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia literatury polskiej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 959

panny; topika aluzyjna (odwołania do realiów ludowych); brak obfitości środków stylistycznych...

Gatunki dziennikarskie- Skrypt

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ks. dr Paweł Maciaszek
  • Gatunki dziennikarskie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1197

to patetyczna mowa obrończa jakiejś postawy, stanowiska) Wykorzystywać bogactwo środków stylistycznych...