Dr Monika Szudy

note /search

Makroekonomia- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 938
Wyświetleń: 3542

Makroekonomia dr Monika Szudy Wykład 1 Literatura Podstawowa: D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch: Makroekonomia. PWE, Kraków 2007 Z. Dach, B. Szopa: Podstawy makroekonomii. PWE, Kraków 2004 Uzupełniająca: P. Samuelson, W.D. Nordhaus: Ekonomia 1 i 2. PWN, Warszawa 2006 M. Burda, Ch. Wyplosz: M...

Makroekonomia- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2387

Makroekonomia dr Monika Szudy Wykład 2 Pomiar działalności gospodarczej Analiza rozwoju i ocena funkcjonowania gospodarki wymaga zastosowania określonych kategorii ekonomicznych Najważniejszymi miarami stosowanymi w analizach teoretycznych i badaniach empirycznych są: PKB, PNB, PNN, dochody oso...

Makroekonomia- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2044

Makroekonomia dr Monika Szudy Wykład 3 Wzrost gospodarczy Wzrost, stagnacja i regres gospodarczy Wzrost a rozwój Mierniki wzrostu gospodarczego Czynniki wzrostu gospodarczego Modele wzrostu gospodarczego Bariery i granice wzrostu Hipoteza konwergencji Wzrost realnego PKB z okresu na okres ...

Makroekonomia- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1358

Makroekonomia dr Monika Szudy Wykład 4 Eliminowanie mankamentu mechanizmu rynkowego Patenty Finansowanie badań przez państwo Rola państwa w procesie wzrostu gospodarczego Wspieranie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw: przyspieszona amortyzacja niskie stopy procentowe bezpośrednie ws...

Makroekonomia- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1428

Makroekonomia dr Monika Szudy Wykład 5 Cykl koniunkturalny Rodzaje wahań w gospodarce Cechy wahań koniunkturalnych Rodzaje cykli koniunkturalnych Deformacja cyklu po II wojnie światowej i jej przyczyny Teorie przyczyn wahań koniunkturalnych Rodzaje wahań w gospodarce Przypadkowe Periodyczn...

Makroekonomia- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1729

Makroekonomia dr Monika Szudy Wykład 6 Teorie przyczyn wahań koniunkturalnych Neoklasyczne (egzogeniczne) Keynesowskie (endogeniczne) Teorie neoklasyczne Czynniki zakłócające równowagę w gospodarce mają charakter zewnętrzny w stosunku do mechanizmów gospodarczych (np. wojny, procesy demografic...

Makroekonomia- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1680

Makroekonomia dr Monika Szudy Wykład 8 KONCEPCJA HISTEREZY (lata 80. XX w.) Efekt histerezy wyjaśnia, że bezrobocie będzie utrzymywać się na poziomie wywołanym przez oddziaływanie różnych impulsów (szoków) nawet wówczas, gdy przestaną one występować Trzy przyczyny powstania zjawiska histerezy: ...

Makroekonomia- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1246

Makroekonomia dr Monika Szudy Wykład 11 Czynniki sprzyjające wzrostowi sektora publicznego Wzrost liczby ludności Rozbudzone przez rozwój gospodarczy potrzeby i oczekiwania społeczne w odniesieniu do oświaty, ochrony zdrowia czy ochrony środowiska Wyższe koszty usług sektora publicznego w porów...

Makroekonomia- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1498

Makroekonomia dr Monika Szudy Wykład 12 Pośrednie instrumenty realizacji ekonomicznych funkcji państwa Polityka fiskalna Państwo a popyt globalny Wpływ wzrostu wydatków budżetowych na popyt globalny (wg J.M. Keynesa) Wpływ wzrostu podatków na popyt globalny (wg J.M. Keynesa) Mnożnik Liczba, ...

Makroekonomia- wykład 13

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1316

Makroekonomia dr Monika Szudy Wykład 13 Budżet państw Roczny plan finansowy zawierający wpływy i wydatki państwa związane z realizacją przyjętej polityki społeczno-gospodarczej Funkcje: fiskalna redystrybucyjna stymulacyjna Funkcja fiskalna Gromadzenie wpływów budżetowych umożliwiających ut...