Makroekonomia- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia- wykład 4 - strona 1 Makroekonomia- wykład 4 - strona 2 Makroekonomia- wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia dr Monika Szudy
Wykład 4
Eliminowanie mankamentu mechanizmu rynkowego
Patenty
Finansowanie badań przez państwo
Rola państwa w procesie wzrostu gospodarczego
Wspieranie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw:
przyspieszona amortyzacja
niskie stopy procentowe
bezpośrednie wsparcie finansowe
organizowanie lub prowadzenie przez państwo B+R i udostępnianie ich wyników przedsiębiorcom
Modele wzrostu gospodarczego
Stanowią zespół warunków i założeń oraz funkcję opisującą zależności pomiędzy wielkością produkcji (dochodu narodowego) a nakładami czynników produkcji
Funkcja produkcji - zmienną objaśnianą jest wielkość produkcji (dochodu), a zmiennymi objaśniającymi są wielkości nakładów czynników produkcji
M. Kaleckiego
R. Harroda E. Domara
Funkcja produkcji Cobba-Douglasa (W. Cobb, P.H. Douglas)
R.M. Solow'a Granice wzrostu
Thomas Malthus - teoria pułapki malthuzjańskiej (1798r.) Rezultatem zwiększającej się liczby ludności i stałej podaży ziemi będzie spadek krańcowej wydajności pracy w rolnictwie
→ produkcja rolna nie będzie nadążać za wzrostem liczby ludności (pojawia się głód zwiększający śmiertelność) Pułapka malthuzjańska c.d.
→ podaż żywności na osobę będzie się obniżać do momentu, kiedy głód spowoduje spadek liczby ludności do poziomu, przy którym możliwe stanie się zapewnienie dostatecznej ilości żywności
Sposoby uniknięcia pułapki
Zwiększenie wydajności w rolnictwie (przy braku natychmiastowego wzrostu liczby ludności)
Przejście części pracowników z rolnictwa do przemysłu (który produkował m.in. coraz lepsze środki produkcji dla rolnictwa)
Szybki postęp techniczny w produkcji rolnej, który prowadzi do dużych i trwałych przyrostów wydajności
Trwały wzrost gospodarczy
Nawet przy stałej podaży jednego z czynników wytwórczych możliwy jest trwały wzrost gospodarczy co wynika z:
substytucji pomiędzy czynnikami produkcji
ciągłego postępu technicznego, który pozwala zwiększać produkcję także przy stałej podaży jednego z czynników
Granice wzrostu c.d.
Ograniczone zasoby naturalne
Granice wzrostu (1972 r.) - raport dla Klubu Rzymskiego
ograniczenie światowych zasobów wielu surowców naturalnych są ograniczone i w ciągu 100 lat całkowicie się wyczerpią
kiedy zabraknie nieodnawialnych zasobów surowcowych, wzrost gospodarczy nie będzie możliwy


(…)

… własności
Prowadzenie wymiany zagranicznej i otwarcie na inwestycje zagraniczne
Istnienie wolności gospodarczej

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz