Makroekonomia- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia- wykład 3 - strona 1 Makroekonomia- wykład 3 - strona 2 Makroekonomia- wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia dr Monika Szudy
Wykład 3
Wzrost gospodarczy
Wzrost, stagnacja i regres gospodarczy
Wzrost a rozwój
Mierniki wzrostu gospodarczego
Czynniki wzrostu gospodarczego
Modele wzrostu gospodarczego
Bariery i granice wzrostu Hipoteza konwergencji
Wzrost realnego PKB z okresu na okres
Wzrost potencjalnego PKB z okresu na okres
Trwały wzrost realnego PKB per capita występuje dopiero w ciągu ostatnich 250 lat
Wzrost gospodarczy ma charakter:
- nierównomierny
- kumulatywny (wykładniczy)
Typy wzrostu gospodarczego
Intensywny
Ekstensywny
Zrównoważony
Niezrównoważony
Konsumpcyjny
Ekspansywny
Zerowy
Stagnacja i regres gospodarczy
1. Brak większych zmian w wielkości wytworzonej produkcji z okresu na okres
2. Zjawisko odwrotne do wzrostu gospodarczego - zmniejszenie poziomu produkcji z okresu na okres (recesja)
Rozwój społeczno-gospodarczy
Rozwój społeczno-gospodarczy jako pojęcie szersze od wzrostu
Czy wzrost gospodarczy może występować bez rozwoju?
Mierniki wzrostu gospodarczego - kryterium stopnia agregacji
Syntetyczne - ogólne (PKB per capita, HDI)
Szczegółowe - dotyczą wybranych dziedzin (np. stopa inwestycji)
Symptomatyczne - charakteryzują wybrane dziedziny działalności, ale mają taką zdolność diagnozowania, że pozwalają wnioskować o ogólnym poziomie i dynamice rozwoju społeczno-gospodarczego (np. udział w światowej wymianie wiedzy naukowo-technicznej)
Mierniki wzrostu gospodarczego c.d.
Stopa wzrostu produkcji - stosunek przyrostu produkcji między dwoma okresami do poziomu produkcji w okresie wyjściowym
1. Stopa wzrostu realnego PKB
∆ PKB
G = -------------- x 100%
PKB 2. Stopa wzrostu realnego PKB per capita
∆ PKB per capita G = ------------------------ x 100%
PKB per capita Indeks wzrostu produkcji - stosunek poziomu produkcji w okresie końcowym do poziomu produkcji w okresie wyjściowym
Czynniki wzrostu gospodarczego
Ujęcie systemowe
czynniki endogeniczne - uwarunkowania wewnętrzne mające zasadniczy wpływ na wzrost gospodarczy
czynniki egzogeniczne - uwarunkowania zewnętrzne, pośrednio oddziałujące na wzrost gospodarczy
Czynniki endogeniczne
To rezultaty działania podstawowych podmiotów ekonomicznych:
konsumpcja,
inwestycje,


(…)

…, pośrednio oddziałujące na wzrost gospodarczy
Czynniki endogeniczne
To rezultaty działania podstawowych podmiotów ekonomicznych:
konsumpcja,
inwestycje,
wpływy i wydatki państwa,
które są determinowane wielkością i strukturą majątku narodowego;
handel zagraniczny,
przepływy na międzynarodowym rynku pracy i kapitału.
Czynniki egzogeniczne
Związane ze środowiskiem przyrodniczym i posiadanymi zasobami…
… naturalnego
Źródła ich zmian:
technologia (irygacja, odwadnianie, sztuczne nawożenie)
klimat
Krańcowa produktywność czynnika wytwórczego
wzrost produkcji wynikający ze zwiększenia nakładu tego czynnika o jednostkę, przy stałych nakładach pozostałych czynników
prawo malejącej krańcowej produktywności czynnika wytwórczego
Korzyści skali - jako czynnik wzmacniający proces wzrostu gospodarczego
Korzyści skali…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz