Długookresowy wzrost gospodarczy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Długookresowy wzrost gospodarczy - wykład - strona 1 Długookresowy wzrost gospodarczy - wykład - strona 2 Długookresowy wzrost gospodarczy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

DŁUGOOKRESOWY WZROST GOSPODARCZY (5)
PKB w Polsce wg cen z 1990 r.
PKB, 1990 Int. GK$
1900
1904
1908
1912
1916
1920
1924
1928
1932
1936
1940
1944
1948
1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1991
1995
1998
2002
2006
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
PKB per capita w Polsce 1870-2008
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81
86
91
96
101
106
111
116
121
126
131
136
0
Wzrost gospodarczy
* Jest mierzony ewolucją realnego PKB per capita w celu wyeliminowania efektów
związanych ze zmianami cen oraz wielkości populacji.
* Wysokość realnego PKB per capita jest dość zróżnicowana przestrzennie: ponad połowa
światowej ludności zamieszkuje kraje, które wciąż mają niższy poziom dochodu per capita niż
USA w 1907 r. W XX w. Realny PKB per capita w USA zwiększył się pięciokrotnie.
* To proces zwiększania w czasie rezultatów działalności gospodarczej wyrażającej się w
wielkości (wartości) wytwarzanych dóbr i usług.
* Tendencja przeciwna to recesja (lub regres)
* Brak zmian w wielkości i strukturze wytwarzanej produkcji to stagnacja.
Tempo wzrostu gospodarczego
Mierzone jest stopą tego wzrostu:
r = [ΔY / Y ] * 100 %
r = [( Yt+1 – Yt ) / Yt ] * 100 %
Y – poziom produktu (np.. PKB)
r 0 – wzrost gospodarczy
-5
Grecja
Irlandia
Estonia
Niemcy
Dania
Czechy
Bułgaria
Belgia
2009
-15
-20
2010
Szwecja
Finlandia
Słowacja
Słowenia
Rumunia
Portugalia
Polska
Austria
Holandia
Malta
Węgry
Luksemburg
Litwa
Łotwa
Cypr
Włochy
Francja
Hiszpania
-10
UE27
Św
ia
t
C
hi
ny
O
EC
D
Ja
po
ni
a
U
SA
U
E
15
U
E
25
A
us
tr
ia
Es
to
H ni a
is
zp
an
ia
Li
tw
a
Ir
la
nd
ia
Ło
tw
a
N
ie
m
cy
Po
ls
ka
C
ze
ch
y
W
i e Wę
lk
a gry
B
ry
ta
ni
a
r = 0 – stagnacja gospodarcza
r ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz