Makroekonomia- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2632
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia- wykład 1 - strona 1 Makroekonomia- wykład 1 - strona 2 Makroekonomia- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia dr Monika Szudy
Wykład 1
Literatura
Podstawowa:
D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch: Makroekonomia. PWE, Kraków 2007
Z. Dach, B. Szopa: Podstawy makroekonomii. PWE, Kraków 2004
Uzupełniająca:
P. Samuelson, W.D. Nordhaus: Ekonomia 1 i 2. PWN, Warszawa 2006
M. Burda, Ch. Wyplosz: Makroekonomia. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2000
M. Nasiłowski: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Wyd. Key Text, Warszawa 2006
Informacje wstępne
Egzamin w formie pisemnej obejmujący materiał z wykładów oraz ćwiczeń
pytania otwarte o charakterze definicyjnym oraz problemowym
zadania
Makroekonomia
kładzie nacisk na wzajemne związki zachodzące w gospodarce jako całości posługując się agregatami
Makroekonomia raczej podkreśla zawodność samoregulujących mechanizmów rynkowych i konieczność ingerencji państwa w celu lepszego wykorzystania istniejących zdolności produkcyjnych
Problemy makroekonomiczne:
czynniki określające poziom i wzrost produkcji w gospodarce
cykliczny rozwój gospodarki
zatrudnienie i bezrobocie
ogólny poziom cen i tendencje inflacyjne
powiązania gospodarki z zagranicą
rola polityki gospodarczej w procesach gospodarczych
Cele i narzędzia makroekonomii
Cele polityki makroekonomicznej we współczesnej gospodarce rynkowej wprowadzane są w sposób formalny do ustawodawstwa państwowego
Narzędzia polityki służą podejmowaniu przez polityków prób zmiany tempa i kierunków działalności gospodarczej
Cele
1. Produkcja - wysoki poziom produkcji, wysoka stopa wzrostu gospodarczego
2. Zatrudnienie - wysoki poziom zatrudnienia, niski poziom bezrobocia przymusowego
3. Ceny - stabilność poziomu cen przy swobodnej grze sił rynkowych
4. Bilans zagraniczny - równowaga bilansu handlowego (importu i eksportu), stabilność kursu waluty
Narzędzia realizacji celów
1. Polityka fiskalna - podatki, wydatki budżetowe
2. Polityka monetarna - kontrola podaży pieniądza poprzez
- stopy procentowe
- stopę rezerw obowiązkowych
- operacje otwartego rynku
3. Polityka dochodowa - od swobodnego kształtowania relacji płac i cen do środków kontroli
4. Stosunki międzynarodowe - polityka handlu zagranicznego
- interwencjonizm w odniesieniu do kursów walutowych
Agregaty
Agregat - wielkość zsumowana mająca wpływ na gospodarkę jako całość


(…)

… relacji płac i cen do środków kontroli
4. Stosunki międzynarodowe - polityka handlu zagranicznego
- interwencjonizm w odniesieniu do kursów walutowych
Agregaty
Agregat - wielkość zsumowana mająca wpływ na gospodarkę jako całość
Rodzaje:
zasoby (zatrudnienie, bezrobocie, majątek produkcyjny)
strumienie (produkcja, dochód, wydatki)
ratio (cena agregatowa, PKB per capita)
Zasady agregacji
1. agregować…
… różną interpretację ekonomiczną
Główne nurty makroekonomii
Ekonomia głównego nurtu
- uznanie modelu homo oeconomicus - budowanie teorii makroekonomicznych na podstawach mikroekonomicznych
- stosowanie analizy ilościowej
Ekonomia heterodoksyjna
- ograniczenie racjonalności podmiotu, wynikające z niedoskonałej wiedzy, irracjonalnych zachowań i złej percepcji
- ujmowanie człowieka w szerokich kontekstach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz