Makroekonomia - Wstęp do makroekonomii WYKŁAD

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1603
Wyświetleń: 6272
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - Wstęp do makroekonomii WYKŁAD - strona 1 Makroekonomia - Wstęp do makroekonomii WYKŁAD - strona 2 Makroekonomia - Wstęp do makroekonomii WYKŁAD - strona 3

Fragment notatki:

Ponadto notatka odpowiada na pytania: na czym polega metodologia badań ekonomicznych, co to są zasoby całkowite, co to są strumienie, do czego służą modele ekonomiczne, jakie są przykładowe modele ekonomiczne, co to są zmienne egzogeniczne, co to są zmienne endogeniczne, jakie są funkcje ekonomii, co to jest ekonomia pozytywna, co to jest ekonomia normatywna, czym się zajmuje i jakie są założenia ekonomii klasycznej, czym się zajmuje i jakie są założenia ekonomii keynesowskiej, jakie są różnice między ekonomią klasyczną i keynesowską

Z notatki można się również dowiedzieć co zawdzięczamy postaciom takim jak: Adam Smith, D. Ricardo, J. B. Say, A Marshall, W.C. Jevous, J.B. Clarck, A.C. Pigou, Robbins.

Makroekonomia  - wykład 
 
str. 1 PRZEDMIOT BADAO EKONOMII  
1.  Ekonomia klasyczna  
– za twórcę współczesnej ekonomii uważa się Adama Smitha i jego dzieło â€žO naturze i przyczynach bogactwa narodów” (1776r.) Według niego głównym przedmiotem zainteresowao ekonomii jest rozwój gospodarek narodów, a więc analiza sił i przyczyn bogactwa krajów. 
- D. Ricardo â€“ â€žzasady ekonomii politycznej i opodatkowania”. Podział produktu społecznego pomiędzy klasy społeczne w Ã³wczesnej gospodarce  
- J. B. Say â€“ stwierdził że â€žkażda podaż tworzy dla siebie popyt” 
 Przedmiotem badao ekonomii klasycznej są zachowania podmiotu gospodarczego â€“ model homo economicus.  Założenia ekonomii klasycznej:  - udana i nieograniczona działalnośd przedsiębiorcy kierującego się własnym interesem materialym przyczynia się do osiągnięcia korzyści społecznych (optymalnej alokacji) - prawdziwośd teorii nie zależy od jej empirycznej weryfikacji - ekonomia miała ograniczyd się do odpowiedniego kojarzenia (synchronizowania) celów i Å›rodków bez uwzględnienia treści społecznej - podmioty gospodarcze działają w sposób racjonalny prowadząc do równowagi, założeniu temu zaprzeczy ta teoria Nasha(?), która zakłada, że spontaniczne działania nie muszą prowadzid do osiągniecia położenia społecznie optymalnego  
2.  Ekonomia neoklasyczna â€“ neoklasycy: m.in. A Marshall, W.C. Jevous, J.B. Clarck, A.C. Pigon. 
Wzbogacili ekonomię klasyczną o treści psychologiczne 
 - założenie o racjonalnym zachowaniu podmiotów gospodarczych i istnieniu konkurencji doskonałej - podstawowe osiągnięcie kierunku â€“ optimum Pareto (warunek optymalnej alokacji zasobów) - teoria użyteczności kraocowej  Lata 30’ â€“ A. Marshall wprowadził nazwę â€žeconomics” Robbins â€“ cele vs. Zasady; wg niego ekonomia to nauka badająca zachowanie ludzi jako relację między celami a ograniczonymi Å›rodkami, które mają alternatywne zastosowanie. Główny problem badawczy â€“ rozwiązywanie sprzeczności między potrzebami a zasobami.  
3.  Ekonomia behawioralna â€“ połączenie psychologii, biologii i ekonomii 
 - odrzuca założenie ekonomii neoklasycznej o tym, że podmioty gospodarcze posiadają pełną informację, a ich preferencje są uporządkowane i stabilne („asymetria informacji”) - gospodarką w coraz większym stopniu rządzą emocje, wrażenia i â€žowcze pędy”, a w coraz mniejszym stopniu przesłanki racjonalne 

(…)

…), i szkołę keynesowską (popytową).
Kierunek klasyczny rozwijany jest przez ekonomię neoklasyczną, monetaryzm, nową ekonomię
klasyczną i teorię realnego cyklu koniunkturalnego.
Kierunek keynesowski obejmuje zwłaszcza keynesizm ortodoksyjny, neokeynesizm i postkeynesizm.
Nurt heterodoksyjny zawiera historycznie ujmując marksizm szkoły historyczne, instytucjonalizm,
szkołę austriacką itp. Nurt ten odrzuca…
… założenie ekonomii neoklasycznej o tym, że podmioty gospodarcze posiadają pełną
informację, a ich preferencje są uporządkowane i stabilne („asymetria informacji”)
- gospodarką w coraz większym stopniu rządzą emocje, wrażenia i „owcze pędy”, a w coraz
mniejszym stopniu przesłanki racjonalne
- niedoskonałości rynku to w dużym stopniu efekt czynnika psychologicznego skłaniającego do
nieracjonalnych zachowao…
… lub strumienie.
Zasoby całkowite – nagromadzony stan danego elementu gospodarki na dany moment
Strumienie – ilośd lub/i wartości zmiennych ekonomicznych, powiększających dany zasób w
przyjętym punkcie czasu
Przykłady zasobów – zasoby siły roboczej kapitału rzeczowego i finansowego, dochód narodowy,
rezerwy walutowe, dochody budżetu paostwa
Przykłady strumieni – strumienie podatków do budżetu, strumienie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz