Makroekonomia - notatki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2415
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - notatki - strona 1 Makroekonomia - notatki - strona 2 Makroekonomia - notatki - strona 3

Fragment notatki:

in.następujących tematach: Podstawowe szkoły ekonomicznego myślenia, Wzrost gospodarczy i modele wzrostu, Przyczyny, rodzaje i skutki inflacji.

Subiektywna teoria wartości oparta na pojęciu użyteczności (dla jednostki i społeczeństwa) odegrała w rozwoju ekonomii wielką rolę. Użyteczność pojmowana jako kategoria jakościowa, stwarza jednak nadal trudności w ilościowym ustalaniu jej rozmiarów. Najważniejszym trwałym dorobkiem szkoły subiektywistycznej było jednak wprowadzenie do rozważań ekonomicznych nowego sposobu badań, polegającego na wykorzystaniu w procesie rozumowania nie wielkości przeciętnych, jak to miało miejsce w szkole klasycznej, lecz marginalnych, czyli krańcowych.

Gospodarka centralnie kierowana. W systemie tym zasoby są własnością państwa i samorządów terytorialnych. Alokacja zasobów określona jest planem centralnym rządu. W praktyce, w okresie 1918-1989 w Europie obserwować można było dwa warianty (dwie odmiany) takiego systemu:
• socjalizm planowy: zasoby były własnością państwa, ich alokacja odbywała się zgodnie z centralnym planem państwa (b. ZSRR i b. NRD, Rumunia);
• socjalizm rynkowy: zasoby były własnością państwa lub w dyspozycji realnej samorządów i innych podmiotów gospodarczych; alokację zasobów determinował w pewnym stopniu mechanizm rynkowy (b. Jugosławia, Węgry i Polska, a dziś także Chiny).

Funkcja konsumpcji- ilościowa zależność między wzrostem konsumpcji a wzrostem dyspozycyjnego dochodu ludności, popyt konsumpcyjny jest wprost proporcjonalny do dochodów osobistych do dyspozycji ( im dochody większe tym większy popyt).
Funkcja oszczędności- zależy od dyspozycyjnego dochodu ludności, konsumpcji autonomicznej i krańcowej skłonności do konsumpcji.

PRZYCZYNY, RODZAJE I SKUTKI INFLACJI
Inflacja - (poch. łac. Inflacio - rozdęcie) podlega mu rynek pieniężny. Mamy doczynienia z nadmiarem pieniądza w obiegu.
Inflacja (w podejściu od strony objawów) to proces ciągłego wzrostu ogólnego poziomu cen rynkowych w danym okresie czasu (dekady kwartalne, typowym okresem jest rok), najczęściej spowodowany tym, że globalny popyty w gospodarce przewyższa podaż.
Inflację należy mierzyć przeciętną stopą wzrostu cen.
Dlaczego występuje inflacja? Odpowiedź sprowadza się do odpowiedzi, dlaczego rosną ceny towarów i usług konsumpcyjnych.
Przyczyny inflacji: Rosnące koszty produkcji - koszty spowodowane rosnącymi cenami materiałów, podatków, odsetek - inflacja kosztowa (podażowa) - przyczyny po stronie producenta.
Po stronie popytu - jest nadmierny popyt - ludzie mają za dużo pieniędzy, zbyt szybki wzrost płac (np. dzięki związkom zawodowym), szybszy niż produkcja - wynik wzrostu zagregowanego popytu.
Nadmierna ilość pieniądza w obiegu
Równanie FISHERA:
M x V = P x Q (T)
M - ilość pieniądza w obiegu
V - szybkość obiegu pieniądza (mierzona ilością transakcji obsłużonych przez jednostkę pieniądza w ciągu roku)
P - poziom cen (średnia cena danego produktu)
Q - liczba produktów (usług) w jednostkach fizycznych
P.Q - wartość wszystkich dóbr i usług - ilustruje podaż
M.V - ilustruje popyt
W budżecie państwa (plan wydatków i dochodów państwa) Wydatki są większe od dochodu (musimy pożyczać pieniądze. Powstają wydatki nieplanowane - pojawia się problem komu nie dokładać (wojsku, szkolnictwie, służbie zdrowia, itp.), z czym z kolei wiążą się strajki, demonstracje.
Nadmierny popyt inwestorów również powoduje inflację - wzrasta cena maszyn, urządzeń, rosną ceny usług budowlanych
Wzrost eksportu - zmniejsza się podaż co powoduje wz ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz