Makroekonomia- wykład 11

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia- wykład 11 - strona 1 Makroekonomia- wykład 11 - strona 2 Makroekonomia- wykład 11 - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia dr Monika Szudy
Wykład 11
Czynniki sprzyjające wzrostowi sektora publicznego
Wzrost liczby ludności
Rozbudzone przez rozwój gospodarczy potrzeby i oczekiwania społeczne w odniesieniu do oświaty, ochrony zdrowia czy ochrony środowiska
Wyższe koszty usług sektora publicznego w porównaniu z sektorem prywatnym
Kraje słabo rozwinięte
Udział wydatków publicznych w PKB jest na ogół wyraźnie niższy niż w krajach wysoko rozwiniętych
Doświadczenie pokazuje, że nie ma bezpośredniej prostej zależności między wielkością sektora publicznego (lub udziałem wydatków państwa w PKB) a faktyczną rolą państwa w gospodarce danego kraju
Np. Japonia - niskiemu udział wydatków państwa w PKB towarzyszy szeroki zakres i duża skuteczność interwencjonizmu państwowego
Teoretyczne koncepcje polityki gospodarczej
Nurt liberalny (neoliberalny) - postulujący pozostawienie podmiotom gospodarczym swobody gospodarowania; a państwo powinno zapewnić warunki bezpieczeństwa i porządku publicznego
Nurt interwencjonistyczny - postulujący rozszerzenie interwencjonizmu państwowego w celu wyeliminowania samodestrukcyjnych tendencji nieograniczonej konkurencji oraz stworzenia systemu bezpieczeństwa socjalnego
Klasyczna koncepcja państwa minimum
A. Smith, D. Ricardo
Podejście liberalne
Im mniej państwa w gospodarce, tym lepiej
Samoczynnie działający mechanizm rynkowy sprawia, że egoistyczne działania jednostek gospodarujących stają się korzystne dla ogółu
Działalność państwa powinna ograniczać się do zapewnienia ładu instytucjonalno-prawnego, obrony narodowej, porządku publicznego oraz tworzenia jak najlepszych warunków dla konkurencji
Wyjątki:
ochrona „raczkujących” gałęzi przemysłu
budowanie dróg i szkół
dostarczanie dóbr, które przynoszą wielkie korzyści społeczne, lecz nie są dostarczane przez rynki prywatne, ponieważ ich zyskowność jest niedostateczna
Współczesne kierunki w nurcie liberalnym:
Monetaryzm
Nowa ekonomia klasyczna
Szkołą neoaustriacka Ekonomia podaży
Teoria wyboru publicznego
Monetaryzm
M. Friedman
Głównym zadaniem polityki gospodarczej jest walka z inflacją w długim okresie za pomocą narzędzi polityki monetarnej
Nowa ekonomia klasyczna
R. Lucas, R. Barro Hipoteza racjonalnych oczekiwań - zgodnie z którą podmioty gospodarcze, analizując prowadzoną przez państwo politykę gospodarczą przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych informacji, potrafią poprawnie prognozować i nie dają się oszukać
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz