Makroekonomia- wykład 13

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia- wykład 13 - strona 1 Makroekonomia- wykład 13 - strona 2 Makroekonomia- wykład 13 - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia dr Monika Szudy
Wykład 13
Budżet państw
Roczny plan finansowy zawierający wpływy i wydatki państwa związane z realizacją przyjętej polityki społeczno-gospodarczej
Funkcje:
fiskalna
redystrybucyjna
stymulacyjna
Funkcja fiskalna
Gromadzenie wpływów budżetowych umożliwiających utrzymanie aparatu państwowego oraz realizację określonych zadań
Funkcja redystrybucyjna
Umożliwia dokonywanie pożądanych zmian w podziale dochodu narodowego np. zmniejszenie dysproporcji w poziomie rozwoju gospodarczego różnych regionów, niwelowanie nadmiernego zróżnicowania dochodów różnych grup społecznych
Funkcja stymulacyjna
Oddziaływanie poprzez wpływy i wydatki budżetowe na życie gospodarcze i społeczne np. na poziom dochodu narodowego i zmiany strukturalne w gospodarce, na przyrost naturalny, itp.
Zasady polityki budżetowej
W teorii finansów publicznych wyodrębnia się pięć zasad polityki budżetowej:
zasada rocznego budżetowania
zasada zupełności
zasada jedności
zasada jawności
zasada równowagi budżetowej
Zasada równowagi budżetowej
Propozycja utrzymania tej zasady ma na celu:
- uniknięcie konsekwencji chronicznego deficytu budżetowego
ochronę gospodarki przed długookresowym trendem wzrostu sektora publicznego i wydatków budżetowych
Rozwiązanie alternatywne - zbilansowanie budżetu w okresie jednego cyklu koniunkturalnego
Struktura wpływów budżetowych
Podatki
Cła
Opłaty sądowe, skarbowe i notarialne
Wpływy ze sprzedaży elementów majątku Skarbu Państwa
Zyski przedsiębiorstw państwowych
Podatek
Powszechne, obowiązkowe (przymusowe), bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie na rzecz państwa, pobierane na podstawie określonych przepisów prawa
Stosowanie podatków uzasadnia się koniecznością:
Zdobycia środków na finansowanie wydatków sektora publicznego
Dokonywania redystrybucji dochodów
Ograniczania konsumpcji niektórych dóbr
Wykorzystania ich jako narzędzi polityki antycyklicznej i antyinflacyjnej
Rodzaje podatków
Ze względu na przedmiot opodatkowania
dochodowe
majątkowe
konsumpcyjne
Ze względu na podmiot ponoszący ciężar podatku
bezpośrednie - podmiot odpowiedzialny za płacenie podatku ponosi jego ciężar
pośrednie - podmiot odpowiedzialny za płacenie podatku przerzuca jego ciężar na nabywcę dobra


(…)

… fiskalizm w słabo rozwiniętej gospodarce jest czynnikiem hamującym jej rozwój
Podatki bezpośrednie, zarówno od zysków, jaki od płac, im są niższe - tym są korzystniejsze dla gospodarki
System podatkowy w Polsce
Do 1989 r. - dochody budżetu w 80-90 % pochodziły z opodatkowania przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych
1989 r. - zasadnicza zmiana w podatku dochodowym od osób prawnych - wprowadzono…
… i przedsiębiorczość podatników
System podatkowy a wzrost gospodarczy
System podatkowy powinien być neutralny wobec działalności gospodarczej.
Optymalny system podatkowy - charakteryzuje się dominującą rolą podatków pośrednich i niskimi podatkami dochodowymi, które ponadto mają jedną stawkę, bez żadnych ulg i preferencji.
Podatki pośrednie
dostarczają dochody budżetowi państwa są narzędziem oddziaływania państwa…
…, że:
rozbudowany aparat skarbowy kontroluje drugorzędne kwestie,
system sprzyja korupcji i zachęca do poszerzania szarej strefy,
efektywne stopy, przez system ulg i odliczeń, są niższe od nominalnych

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz