Dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska - strona 6

Zbieg przestępstw/wykroczeń oraz zbieg przepisów ustawy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1533

Wykład 5. Zbieg przestępstw/wykroczeń oraz zbieg przepisów ustawy. O zbiegu przestępstw/wykroczeń można mówić wtedy, gdy jest więcej niż jedno zachowanie naganne. Przy idealnym zbiegu przestępstwa skarbowego z przestępstwem powszechnym c...

Kary i inne środki reakcji karnej na czyn zabroniony

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 672

Kary i inne środki reakcji karnej na czyn zabroniony Bogatszy katalog dotyczy przestępstw skarbowych, mniejszy natomiast w przypadku wykroczeń. Za wykroczenia można ponieść karę grzywny. Jest wymierzana w systemie kwotowym, jej dolna granica to 1/10 minimalnego wynagrodzenia (art. 48), a górna gran...

Przepadek przedmiotów - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

Wykład 7. Przepadek przedmiotów - przewidziany jest zarówno dla przestępstw jak i wykroczeń skarbowych. Zakres tego przepadku przedmiotów jest prawie taki sam. Przepadek przedmiotów obejmuje cztery grupy przedmiotów: pochodzące bezpośrednio z przestępstwa czy wykroczenia skarbowego - czyli te prze...

Czynny żal karny skarbowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 854

Wykład 8. Czynny żal karny skarbowy - jest „wielkim dobrodziejstwem” dla sprawców, którzy naruszyli normę prawa karnego skarbowego, ale zreflektowali się zanim organ ścigania dowi...

Prawo karne skarbowe - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 980

Wykład 9. Karnym skarbowym czynem jest tylko to co jest spenalizowane w kodeksie. Zatem komplet zachowań nagannych zawarty jest w części szczegółowej. Przestępstwa podatkowe Uchylanie się od obowiązku podatkowego. Czyn może mieć rangę przestępstwa w odmianie uprzywilejowanej oraz rangę wykroczenia...

Postępowania o przestępstwa i wykroczenia skarbowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 700

Wykład 10 Art. 113 i następne - dotyczą procedury. W postępowaniach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, jeżeli przepisy niniejszego kodeksu nie stanowią inaczej. - Z tej regulacji jasno wynika, że regulacje dotyczące procesu karnego ...

Zasada prawa do sądu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

Wykład 11. Zasada prawa do sądu - zasada konstytucyjna, stanowiła przyczynek do zerwania z funkcjonującym do niedawna w polskim porządku prawnym takim rozwiązaniem, w którym orzecznictwo w sprawach karnych skarbowych sprawowały organy finansowe państwa. Standardy rzetelnego procesu zmusiły do zerwa...

Zasada legalizmu - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 980

Wykład 12. Zasada legalizmu Zasadzie legalizmu nadaje się znaczenie specjalne. W procesie karnym skarbowym legalizm ma węższe znaczenie niż nadaje się temu pojęciu w innych działach prawa. Oznacza postępowanie zgodne z prawem oraz obowiązek ścigania przestępstw. Znaczy to, że organy powołane do ści...

Zasada lojalności - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 938

Wykład 13. Zasada lojalności (zasada informowania uczestników procesu o ich obowiązkach i uprawnieniach) Zasada ta przewidziana jest również w posterowaniu administracyjnym i cywilnym. W przeciwieństwie jednak do tego ustawodawstwa w postępowaniu karnym skarbowym przewidziane są skutki jej zaniedba...

Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

Wykład 14. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej Należy do tzw. stron szczególnych procesu karnego skarbowego, czyli stron występujących tylko w szczególnych trybach procesu. Podmiot ten występuje wyłącznie w sprawach o przestępstwa skarbowe. Art. 63 par. 40 KKS - jest nim osoba fizyc...