Dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska

note /search

Abolicja, amnestia i ułaskawienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3241

Abolicja, amnestia i ułaskawienie Abolicja - jest instytucją o charakterze masowym stosowaną ad hoc ze względów polityczno-kryminalnych w drodze uchwalania stosownych zapisów ustawowych, które nie pozwalają na wszczęcie postępowania karnego i pociągnięcie sprawców czynów zabronionych do odpowiedzia...

Akt oskarżenia - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1435

Akt oskarżenia: Podmioty uprawnione do wniesienia aktu oskarżenia: 1) prokurator, 2) f.o.p.p. - w sprawach o przestępstwo skarbowe prowadzone w formie dochodzenia oraz w w s...

Autonomiczność kodeksu karnego skarbowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2632

Autonomiczność kodeksu karnego skarbowego autonomiczny charakter regulacji materialnoprawnej: obecny kks wykazuje zdecydowanie wyższy stopień samodzielności niż wcześniejsze ustawy i dekrety skarbowe. Zaznacza się to w szczególności w części materialnoprawnej gdzie rozbudowane zostały definicje ust...

Czynny żal sprawcy i jego skutki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1708

Czynny żal sprawcy i jego skutki w zakresie ponoszenia odpowiedzialności karnej skarbowej Czynny żal karny skarbowy - (art. 16 k.k.s.) jest tradycyjną instytucją prawa karnego skarbow...

Czyny skierowane przeciwko obowiązkom płatnika

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 861

Czyny skierowane przeciwko obowiązkom płatnika lub inkasenta: art. 77-79 kks czyny te mają charakter indywidualny i mogą być popełnione wyłącznie przez płątnika lub inkasenta PŁATNIK - os. fizyczna, os. prawna lub

Czyny skierowane przeciwko płatnikowi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

Czyny skierowane przeciwko obowiązkowi rzetelnego prowadzenia dokumentacji podatkowej 3.1. Nieprowadzenie ksiąg: art. 60 § 1 kks Nowela k.k.s. z 17 grudnia 2005r wprowadziła modyfikacje przepisów: niezawiadomienie o prowadzeniu księgi przez podmiot uprawniony stało się przestępstwem tzw. wypadek m...

Czyny skierowane przeciwko zasadom informacji podatkowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 742

Czyny skierowane przeciwko zasadom informacji podatkowej i kontroli 6.1. Niezłożenie w terminie deklaracji lub oświadczenia: art. 56 § 4 kks jest to wykroczenie podatnik ujawnia organom podatkowym przedmiot lub podstawę opodatkowania, ale wyłącznie nie wykonuje obowiązku złóżenia właściwych dokumen...

Definicja przestępstwa i wykroczenia skarbowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1659

Definicja przestępstwa i wykroczenia skarbowego oraz jej elementy Ogólna definicja przestępstwa i wykroczenia skarbowego zrekonstruowana z przepisów kks zawiera następujące elementy: zachowanie (czyn) o znamionach określonych w kks społecznie szkodliwe w stopniu większym niż znikomy zabronione p...

Dwupodział na przestępstwa i wykroczenia skarbowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1869

Dwupodział na przestępstwa i wykroczenia skarbowe Kryteria rozwarstwienia czynów karnych skarbowych: a) kryterium formalne: kształt sankcji -za przestępstwo skarbowe grożą surowsze sankcje przewidujące karę grzywny w stawkach dzien...

Formy przestępstw i wykroczeń skarbowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1407

FORMY POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTW I WKROCZEŃ SKARBOWYCH I Na drodze czynu zabronionego wyróżnić można dwie formy stadialne: przygotowanie popełnienia czynu zabronionego usiłowanie jego popełnienia. Ad. 1 Przygotowanie - zachodzi wtedy, gdy sprawca w celu popełnienia czynu zabronionego podejmuje czynno...