Dr Justyna Franc-Dąbrowska

Wstępna analiza rachunku zysków i strat w fabryce cukierniczej „Kopern...

 • dr Justyna Franc-Dąbrowska
 • Analiza finansowa
Pobrań: 595
Wyświetleń: 3549

Wstępna analiza rachunku zysków i strat w fabryce cukierniczej „Kopernik”. Struktura poszczególnych składników przychodów i kosztów oraz dynamika zmian w analizowanej spółce przedstawia się następująco: W analizowanym okresie lat 2007-2009 zarówno wśród przychodów, jak i kosztów przedsiębiorstwa...

Wstępna analiza rachunku zysków i strat w spółce Danone

 • dr Justyna Franc-Dąbrowska
 • Analiza finansowa
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4816

Wstępna analiza rachunku zysków i strat w spółce Danone Na podstawie rachunku zysków i strat spółki z o.o. Danone dla trzech kolejnych lat jej funkcjonowania tj. 2007-2009, została ustalona dynamika i struktura przychodów i kosztów ich uzyskania. Analiza przychodów. W badanym okresie przychody ...

Finanse przedsiębiorstw - egzamin - Kapitał obrotowy

 • dr Justyna Franc-Dąbrowska
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 959
Wyświetleń: 2366

1.Kapitał obrotowy to:   a)AO-ZB   b)AO+ZB   c)AO-ZK   d)AO+ZK   e)zad na z odpowiedzi   2. Cechy kapitału oborotwego:   a)wysoki koszt i duza elastycznosc   b) niski koszt i mala elastyczność   c)niski koszt i duza elastyczność   d)wysoki koszt i mala elastyczność   e) zadna   3.Szkoła prodywidend...

Analiza wskaźnikowa spółki Cadbury Wedel Sp. z.o.o.

 • dr Justyna Franc-Dąbrowska
 • Analiza finansowa
Pobrań: 623
Wyświetleń: 3633

Analiza wskaźnikowa spółki Cadbury Wedel Sp. z o.o. Analiza wskaźników płynności Pierwszą grupę wskaźników stanowią wskaźniki płynności. Informują nas one o zdolności przedsiębiorstwa do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Wskaźniki płynno...

Wykład 2: Zarządzanie Kapitałem obrotowym

 • dr Justyna Franc-Dąbrowska
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2751

Zarządzanie kapitałem obrotowym: Zarządzanie kapitałem obrotowym w krótkim okresie powinno zapewnić utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Wskaźniki wykorzystywane w procesie zarządzania kapitałem obrotowym: wskaźnik udziału aktywów bieżących w aktywach ogółem, który pokazuje udział środ...

Wykład 7: Strategie płynności finansowej w ujęciu dochód-ryzyko

 • dr Justyna Franc-Dąbrowska
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1533

Strategie płynności finansowej w ujęciu dochód - ryzyko Idea strategii zarządzania płynnością finansową w ujęciu dochód - ryzyko „ Strategia płynności finansowej w ujęciu dochód - ryzyko wynika z konieczności pogodzenia dwóch przeciwstawnych celów, jakie stoją przed przedsiębiorstwem: po pierwsze ...

Analiza finansowa - analiza wstępna

 • dr Justyna Franc-Dąbrowska
 • Analiza finansowa
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1680

Analiza finanowa to analiza wstępna sprawozdań finansowych oraz analiza wskazówkowa analiza wstępna: - analiza bilansu -analiza rachunku wyników -a naliza Cash flow - analiza zestawienia zmian w funduszach własnych - analiza informacji dodatkowej B) - analiza podstawowych grup wskaźników (ws...

Analiza firmy Kopernik

 • dr Justyna Franc-Dąbrowska
 • Analiza finansowa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1141

Fabryka Cukiernicza "Kopernik" S.A. to firma zajmująca się produkcją pierników i wafli różnego rodzaju z siedzibą w Toruniu . Jest jedną z najstarszych firm w regionie i najstarszą spośród istniejących do dziś. Została założona jeszcze w I Rzeczypospolitej, w 1751 roku przez Gustawa Wees...

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Kopernik

 • dr Justyna Franc-Dąbrowska
 • Analiza finansowa
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1302

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa „Kopernik”. Poniższa tabela przedstawia wartości poszczególnych wskaźników stosowanych do analizy wskaźnikowej na przestrzeni lat 2007-2009. Pierwszą grupę wskaźników stanowią wskaźniki płynności, czyli informują nas o zdolności przedsiębiorstwa do terminowego ...