Analiza finansowa - analiza wstępna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa - analiza wstępna - strona 1 Analiza finansowa - analiza wstępna - strona 2 Analiza finansowa - analiza wstępna - strona 3

Fragment notatki:

Analiza finanowa to analiza wstępna sprawozdań finansowych oraz analiza wskazówkowa
analiza wstępna:
- analiza bilansu
-analiza rachunku wyników
-a naliza Cash flow
- analiza zestawienia zmian w funduszach własnych
- analiza informacji dodatkowej
B) - analiza podstawowych grup wskaźników (wskaźniki płynności, rentowności zadłużenia, sprawności)
- wskaźniki rynku kapitałowego
2. Analiza wstępna sprawozdań finansowych
Struktura bilansu:
Aktywa Trwałe/ suma bilansowa * 100 (nie dajemy %)
Wartości materialne i prawne/ suma bilansowa itd. Tak jak na ćwiczeniach
Struktura szczegółowa aktywów trwałych- będzie na egzaminie Wartości materialne i prawne/ Aktywa trwałe * 100 itd. (tak jak na świczeniach)
3. Dynamika
a) łańcuchowa (rok do roku)
a) o stałej podstawie (zawsze do tego samego roku)
Dynamika łańcuchowa jest częściej wykorzystywana ze względu na inflację
4. Zmiany:
a) bezmianowi
a) procentowe (w %)
a) wartościowe (w zł)
Struktura (przykłady)
AT1\ATo=100\1000=0,1

(…)

… pozytywna)
c) przekształcenia własnościowe firmy, umożenia akcji własnych należących od Skarbu Państwa (prywatyzacja), dlatego znacznie zmalała wartość kapitału własnego
a) kapitał z aktualizacji wyceny- jeżeli zwiększymy wartość np. działki w aktywach to musi to mieć odzwierciedlenie też w pasywach.
a) nie można podzielić kapitału z aktualizowanej wyceny (która wchodzi do zysku), bo jest to tylko zysk…
… (to dobrze), więc nie ma zagrożenia, że firma wyprzedaje swój majątek, bo ma problemy finansowe
a) pozostałe koszty operacyjne (likwidacja środka trwałego, koszty sprzedaży majątku trwałego- suma jego nieamortyzowanej części)
a_ aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (przeszacowanie wartości aktywów ma wpływ na wartość zysku, ale nie wiąże się z realnym, gotówkowym zyskiem)
a) zysk z działalności operacyjnej jest niższy…
… się na stabilnym poziomie korzyści skali: jeżeli rośnie sprzedaż, a udział kosztów jest stały, mimo wzrosu cen surowców do produkcji (możemy dać firmie dobre rekomendacje, bo w maksymalnym stopniu wykorzystuje posiadany majątek)
a) firma jest w tym punkcie, że już nie może kolejnym produktem zwiększyć zysku (efekt skali)
a) struktura kosztów jest prawidłowa
a) zysk brutto ze sprzedaży (tylko w sprawozdaniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz