Dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji - strona 15

Mosty wstęgowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1148

Mosty wstęgowe Most przez kanał Ren - Men - Dunaj w Essing, Niemcy (rys. 6.155) [63] został wybudowany w latach 1986 -s 1987 jako konstrukcja całkowicie drewniana. Most jest położony w dolinie rzeki Alt m uhl, którą przebiega także wspomniany kanał. Konstrukcja nośna składa się z trzech pakietów p...

Mosty z dźwigarami blachownicowymi - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1071

Mosty z dźwigarami blachownicowymi Jednym z bardziej znanych mostów w tej kategorii był most w Wyszogrodzie [194], Został zbudowany w czasie I wojny światowej (w 1916 roku) przez Niemcówz 34 przęseł blachownicowych o rozpiętości po 20 m, z 2 przęseł zwodzonych o rozpiętości 20 m, z 8 przęseł kratow...

Mosty z dźwigarami kratownicowymi - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

Mosty z dźwigarami kratownicowymi Niewiele takich konstrukcji jest nadal eksploatowanych w Polsce. Zalicza się do nich most przez rzekę Bug w Małkini. Jest to obiekt siedmioprzęsłowy o długości całkowitej 7 x 48,60 = 340,20 m i szerokości całkowitej 6,97 m (rys. 5.75 i 5.76) [198]. Konstrukcję noś...

Mosty z dźwigarami stalowymi i drewnianymi pomostami klejonymi - wykła...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Mosty z dźwigarami stalowymi i drewnianymi pomostami klejonymi Pomosty z drewna klejonego są stosowane przede wszystkim w połączeniu z dźwi­garami z drewna klejonego. Tym niemniej występują sytuacje, szczególnie przy modernizacji i rehabilitacji mostów o

Mosty z dźwigarami stalowymi i drewnianymi pomostami sprężonymi - wykł...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

Mosty z dźwigarami stalowymi i drewnianymi pomostami sprężonymi Pomosty z drewna klejonego są zwykle układane na dźwigarach stalowych w kie­runku prostopadłym do ich osi. Wtedy współczynnik sprężystości drewna w kie­runku poprzecznym, w pomoście współpracującym z dźwigarami jest bardzo mały. To był...

Mosty z dźwigarami z drewna klejonego i pomostem stalowym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1484

Mosty z dźwigarami z drewna klejonego i pomostem stalowym Most w prefekturze Akita, Japonia Most ma długość całkowitą równą 55,0 m i szerokość całkowitą wynoszącą 12,3 m. Przez most prowadzi droga dwupasmowa o szerokości 7,0 m i jednost...

Mosty z drewna litego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Mosty z drewna litego Uwagi wstępne Mosty z drewna litego buduje się obecnie w zasadzie tylko w parkach, obszarach chronionego krajobrazu oraz w rejonie obiektów zabytkowych. Są one niekiedy sta­wiane jako mosty objazdowe na...

Mosty zadaszone - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

Mosty zadaszone Mosty zadaszone były budowane już w średniowieczu. Przykładem takiego mostu był most w Lucernie z XIV wieku, który spłonął w 1999 roku (patrz rozdział 2, rys. 2.15), a także wiele innych. Z uwagi na niewielką trwałość słabo impregnowa­nego drewna obiekty te były wielokrotnie wymieni...

Mosty zwodzone - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

Mosty zwodzone W mostach zwodzonych należy stosować jak najlżejszy pomost. Warunek ten speł­nia oczywiście pomost drewniany. Mosty takie są budowane także obecnie. Opisany most jest wprawdzie w p rwej swojej masie konstrukcją stalowej zastosowany rodzaj pomostu jego opis znalazł się w tej książce....

Naprawa i wzmacnianie mostów drewnianych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

Naprawa i wzmacnianie mostów drewnianych Uwagi wstępne Przy projektowaniu wzmocnień konstrukcji mostów drewnianych i pracach re­montowych trzeba zawsze mieć na uwadze fakt, że wzmacniana konstrukcja pracuje pod obciążeniem użytkowym i że w jej węzłach i stykach następują pewne przemieszczenia i od...