Dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji - strona 16

Naprawa i wzmacnianie mostów z drewna litego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Naprawa i wzmacnianie mostów z drewna litego Sposób wymiany uszkodzonych elementów konstrukcji zależy od rodzaju ustroju niosącego [41] (patrz także rozdział 4 i 5). Wymiana zastrzałów odbywa się przy podstemplowaniu siodełka względnie rozpory, co nie nastręcza zazwyczaj trudno­ści. Gorzej, jeżeli ...

Naprawa i wzmacnianie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Naprawa i wzmacnianie mostów drewnianych Uwagi wstępne Przy projektowaniu wzmocnień konstrukcji mostów drewnianych i pracach re­montowych trzeba zawsze mieć na uwadze fakt, że wzmacniana konstrukcja pracuje pod obciążeniem użytkowym i że w jej węzłach i stykach następują pewne przemieszczenia i od...

Nawierzchnia asfaltowa na elementach drewnianych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Nawierzchnia asfaltowa na elementach drewnianych Nawierzchnia asfaltowa jest układana na balach ułożonych rębem bezpośrednio na belkach głównych łub poprzecznicach (rys. 7.7). Wykorzystuje się do tego bale (dyle) o grubości 8 4-10 cm i szerokości 15 4- 20 cm [16], [45]. Bale przybija się do siebie ...

Nawierzchnia drewniana - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

Nawierzchnia drewniana Nawierzchnia drewniana w mostach drogowych składa się najczęściej z dwóch warstw bali lub desek: dolnej-nośnej i górnej-ścieralnej. Grubość bali lub desek warstwy dolnej powinna być mniejsza niż 10 cm, a warstwy górnej mniejsza niż 4,5 cm "[208]. W mostach o malej rozpi...

Nawierzchnia tłuczniowa i żwirowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

Nawierzchnia tłuczniowa i żwirowa Nawierzchnia tłuczniowa jest obecnie rzadko stosowana [45]. Ma ona następujące zalety: dobrze chroni dolne bale od uszkodzeń, nacisk kół rozkłada się na większą powierzchnię, • ma większą trwałość niż nawierzchnia drewniana. Wadą tej nawierzchni jest jej duży ci...

Obliczenia wartości obciążeń i właściwości materiałowych - wykład...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

Obliczenia wartości obciążeń i właściwości materiałowych Mosty drewniane podlegają działaniu takich samych rodzajów obciążeń jak inne mosty. W odróżnieniu od konstrukcji ogólnobudowlanych w określaniu wartości obciążeń należy uwzględniać jeszcze zjawisko zmęczenia oraz czas oddziaływania obciążenia...

Odwodnienie - wykład - mosty

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2989

Odwodnienie Sposoby odprowadzania z mostu wód opadowych nie różnią się właściwie od sposobów stosowanych w mostach wykonanych z innych materiałów. W przy­padku obiektów o niewielkiej rozpiętości nie stosuje się wpustów i rur. Odpo­wiednio wyprofilowany przekrój pomostu (wzdłuż i w poprzek) powoduje...

Opis zjawiska pożaru i środki zabezpieczające - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Opis zjawiska pożaru i środki zabezpieczające Jedną z najważniejszych wad drewna jest jego mała odporność na działanie ognia. Powodowało to ograniczenie w stosowaniu tego materiału w konstrukcjach bu­dowlanych. W przypadku mostów problem jest mniej ważny, albowiem pożar mo­stu w znacznie mniejszym ...

Pęknięcia zewnętrzne i rozwarstwienia elementów wzdłuż włókien - wykła...

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Pęknięcia zewnętrzne i rozwarstwienia elementów wzdłuż włókien Pęknięcia zewnętrzne mają kształt szczeliny zwężającej się ku rdzeniowi i widocz­ne są często na całej długości elementu drewnianego. W przypadku gdy sumarycz­na długość powstałych pęknięć na wszystkich płaszczyznach elementu nie przekr...

Płyty pilśniowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Thakaa S. M. Al Khafaji
 • Mosty drewniane
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

Płyty pilśniowe Płyty pilśniowe produkuje się z odpadów drewna iglastego rozwłóknionego z do­datkiem lub bez dodatku środków chemicznych. Rozróżnia się płyty porowate nie prasowane (P). t...