Dr Bożena Ciupek

note /search

Finanse publiczne i rynki finansowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 2212
Wyświetleń: 10101

...FINANSE - kategoria należąca do zjawisk społecznych, wyrażają stosunki międzyludzkie zachodzące za pomocą pieniądza Zjawiska finansowe - zjawiska ekonomiczne polegające na gromadzeniu i wydatkowaniu zasobów pieniężnych Pieniądz nieczynny - pieniądz, który nie jest w ruchu, nie można ...

Finanse Publiczne - FINANSE PUBLICZNE A FINANSE PRYWATNE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 3136
Wyświetleń: 4536

4) FUNKCJE FINANSÓW PUBLICZNYCH I. FUNKACJA ALOKACYJNA II. FUNKCJA REDYSTRYBUCYJNA III. FINACJA STABILIZACYJNA POJĘCIE PUBLICZNYCH ZASOBÓW PIENIĘŻNYCH – aspekt prawny Zasoby pieniężne mają charakter publiczny, jeżeli: - są to fundusze i walory należące do organów publicznych - ich przezn...

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Obciążenia podatkowe przedsiębiorców
Pobrań: 1953
Wyświetleń: 3213

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców dr Bożena Ciupek Wykład 1 Literatura: 1) Stanisław Dolata „ Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym” Wolter Kluwers Biznes, Wa-wa 2009 2) Halina Litwińczuk „Prawo podatkowe przedsiębiorców” , Dom wydawniczy ABC 2008 3) Paweł Felis, Michał Jamroży, Joanna...

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Obciążenia podatkowe przedsiębiorców
Pobrań: 868
Wyświetleń: 1771

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców dr Bożena Ciupek Wykład 3 OBOWIĄZEK I ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE Istota i zakres zobowiązania podatkowego. Zasady powstawania zobowiązania podatkowego Odpowiedzialność w stosunkach zobowiązaniowych. Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego Wygasanie zob...

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Obciążenia podatkowe przedsiębiorców
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1183

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców dr Bożena Ciupek Wykład 6 Zakres przedmiotowy podatku od towarów i usług Art5 Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenia usług na terytorium kraju, Eksport towarów Import towarów Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów z...

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Obciążenia podatkowe przedsiębiorców
Pobrań: 322
Wyświetleń: 882

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców dr Bożena Ciupek Wykład 7 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów: To wywóz towarów z terytorium kraju (w wykonywaniu czynności opodatkowanych) na terytorium kraju pod warunkiem, że nabywca towarów jest: podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby VAT w którymś z inny...

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Obciążenia podatkowe przedsiębiorców
Pobrań: 392
Wyświetleń: 903

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców dr Bożena Ciupek Wykład 9 PRZYCHODY I KOSZTY W ROZWIĄZANIACH PODATKOWYCH Kategorie przychodów podatkowych. Zasady ustalania wartości przychodu i momentu powstania obowiązku podatkowego Zasady określania kosztu uzyskania przychodów. Kategorie przychodów podat...

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Obciążenia podatkowe przedsiębiorców
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1036

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców dr Bożena Ciupek Wykład 10 KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW art. 22,23 (os fiz, 15,16 os.pr) Udokumentowanie poniesienia kosztów. Przypisanie kosztów do okresu podatkowego, Koszty w walutach obcych Wydatki nie stanowiące kup: Koszty nabycia i użytkowania składni...

Planowanie finansowe- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Obciążenia podatkowe przedsiębiorców
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1204

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców dr Bożena Ciupek Wykład 12 OPODATKOWANIE W FORMIE KARTY PODATKOWEJ 1. Warunki opodatkowania w formie karty podatkowej. 2. Stawki karty podatkowej. 3. Tryb i warunki rozliczeń. CECHY KARTY PODATKOWEJ: Karta podatkowa nie podlega technice samoobliczenia; podat...

Planowanie finansowe- wykład 14

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Obciążenia podatkowe przedsiębiorców
Pobrań: 105
Wyświetleń: 784

Obciążenia podatkowe przedsiębiorców dr Bożena Ciupek Wykład 14 Podatek od środków transportowych Podstawa prawa: Ustawa z 12.01..1991 o opłatach i podatkach lokalnych t.j. Wdrożenie dyrektyw W spawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego W sprawie pobierani...