Dr Bożena Ciupek - strona 2

Planowanie finansowe- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1435

Planowanie finansowe dr Bożena Ciupek Wykład 1 Wprowadzenie do zagadnienia związanego z planowaniem: Czym jest planowanie? Czy planowanie ma sens? Jak dzięki planowaniu pogodzić marzenia z rzeczywistością? Podmioty, które nie planują cierpią na syndrom

Planowanie finansowe- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1050

Planowanie finansowe dr Bożena Ciupek Wykład 2 Planowanie jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa Co stanowi istotę planowania w przedsiębiorstwie? Czy planowanie w przedsiębiorstwie jest niezbędne? Jakie są zasady nowoczesnego planowania? Jakie są cechy dobrego planu? Jak uniknąć typowych błędó...

Planowanie finansowe- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1099

Planowanie finansowe dr Bożena Ciupek Wykład 3 Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie Jakie miejsce zajmuje planowanie finansowe w teorii finansów? Co stanowi istotę planowania finansowego w firmie? Jakie są formy procesu planowania finansowego w przedsiębiorstwie? Jakie znaczenie mają dla fi...

Planowanie finansowe- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1582

Planowanie finansowe dr Bożena Ciupek Wykład 4 Plan finansowy jako szczególny element biznes planu Co to takiego jest biznes plan? Na jakich zasadach powinna być oparta konstrukcja biznes planu? Jakie czynniki mają wpływać na użyteczność i realność biznes planu? AD1 Co to jest biznes plan? Bizn...

Planowanie finansowe - wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

Planowanie finansowe dr Bożena Ciupek Wykład 5 Opis warunków działania - badanie zewnętrznego środowiska formy Dlaczego należy poznawać otoczenie? Czym charakteryzuje się otoczenie zewnętrzne firmy? Za pomocą jakich metod można poznawać makrootoczenie? AD1 Dlaczego należy poznawać otoczenie? B...

Modelowanie ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735

Planowanie finansowe dr Bożena Ciupek Wykład 6 KONCEPCJE SCENARIUSZOWE Metody scenariuszowe  służą planowaniu w warunkach zmiennego i nieustruktualizowanego otoczenia. Nie uzyskuje się na ich podstawie dokładnego obrazu przyszłości lecz zdążają do przewidywania różnego rozwoju zjawisk i badania ...

Modelowanie ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

Planowanie finansowe dr Bożena Ciupek Wykład 7 Dlaczego analiza branży jest taka ważna? co decyduje o sukcesie a co o porażce firmy? W jaki sposób poznać otoczenie konkurencyjne? AD 1. Analiza branży jest ważna ponieważ: - ota...

Metody i narzędzia planowania finansowego-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 931

PLANOWANIE FINANSOWE WYKŁAD 6 22.03.2011 Metody i narzędzia planowania finansowego Budżetowanie jako podstawowe narzędzie planowania finansowego Metoda bilansowa i metoda nakładów i wyników w planowaniu finansowym Planowanie zapotrzebowani...

Miejsce planowania finansowego w teorii finansów-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

PLANOWANIE FINANSOWE WYKŁAD 4 8.03.2011 Miejsce planowania finansowego w teorii finansów Nauka finansów ściśle wiąże planowanie finansowe z mechanizmem funkcjonowania pieniądza Aspekty mechanizmu funkcjonowania pieniądza Ujęcie mikro - kategorii planowania finansowego Planowanie finansowe w wą...

Plan finansowy jako element biznesplanu-opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bożena Ciupek
 • Planowanie finansowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1015

PLANOWANIE FINANSOWE WYKŁAD 9 19.04.2011 Plan finansowy jako element biznesplanu Istota i założenia konstrukcyjne biznes planu Zasady postępowania przy określaniu przedsięwzięcia i jego celu Procedura tworzenia wersji roboczej biznes planu ...