Dr Andrzej Krawczyk

note /search

Wykład z geologii o tektonice płyt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3878

Głównym tematem poruszonym w tym materiale jest litosferycznych. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: założenia teorii tektoniki płyt litosferycznych, mechanizmy ruchu płyt litosfery, pióropusze płaszcza i plamy gorąca, geneza grzbietów śródoceanicznych (ryftogeneza). W notatce znajdu...

Wykład z geologii o aktywności wiatru

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3780

Głównym tematem poruszonym w tym materiale jest geologiczna aktywność wiatru. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: obszary geologicznej aktywności wiatru, mechanizmy transportu eolicznego i jego skutki, erozja eoliczna i jej skutki, deflacja,

Wykład z geologii o krasie powierzchniowym i podziemnym

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3143

Głównym tematem poruszonym w tym materiale jest zjawisko krasu. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: formy krasu powierzchniowego, formy krasu podziemnego, utwory (osady) jaskiniowe, allochtoniczne utwory jaskiniowe, atochtoniczne utwory jaskiniowe. Ponadto w notatce zostały przedstaw...

Wykład z geologii o metasomatyzmie oraz ultrametamorfizmie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3353

Głównym tematem poruszonym w tym materiale jest metasomatoza i ultrametamorfizm. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: najważniejsze procesy metasomatyczne, co wchodzi w skład metasomatozy, ultrametamorfizm i jego produkty, stadia ultrametamorfizmu. Ponadto w notatce zostały przedstawi...

Wykład z geologii o pionowych ruchach litosfery

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 4011

Głównym tematem poruszonym w tym materaile są pionowe ruchy listosfery. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: skutki pionowych ruchów litosfery i dowody na ich istnienie, zaminy zasięgu morza, niezgodność erozyjna, niezgodność kątowa, niezgodność przekraczająca, panakordancja, przyczyn...

Wykład z geologii o deformacjach tektonicznych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 539
Wyświetleń: 7994

Głównym tematem poruszonym w tym materaile są deformacje tektoniczne. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: rodzaje ciągłych deformacji tektonicznych, klasyfikacja fałdów, rodzaje uskoków. Ponadto w notatce zostały przedstawione definicje następujących pojęć: antyklina, budinaż, cios, ...

Wykład z geologii o strefach akrecji i subdukcji

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 8575

Przedmiot prowadził dr Andrzej Krawczyk. Materiał składa się z 2 stron zapisanych w formacie doc. W notatce zostały opisane następujące kwestie: strefy akrecji i zachodzące w nich procesy, strefy subdukcji i zachodzące w nich procesy. Ponadto w ...

Wykład z geologii o trzęsieniach Ziemii

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1981

Dotyczy ona przedmiotu geologia, który prowadził dr Andrzej Krawczyk. Tematem tejże notatki są trzęsienia ziemi. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: fale sejsmiczne i ich rejestracja, skale intensywności trzęsień ziemi, skala Mercalliego, skala Richtera, geneza tektonicznych trzęsień...

Wykład z geologii o wietrzeniu fizycznym i chemicznym

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3696

Dotyczy ona przedmiotu geologia, który prowadził dr Andrzej Krawczyk. Tematem tejże notatki jest wietrzenie. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: czynniki wietrzenia fizycznego i ich rola w destrukcji skał, insolacja, zamróz, działalność organizmów żywych, procesy wietrzenia chemiczne...

Wykład z geologii o magmie i jej właściwościach

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geologia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 4431

Tematem poruszonym w tejże notatce była magma. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: magma i jej najważniejsze właściwości, rodzaje magm pierwotnych i warunki jej powstawania, częściowe przetapianie skał, przyczyny wznoszenia się magm, mechanizmy dyferencjacji magmy, krystalizacja frak...