Dr Andrzej Krawczyk - strona 2

Wykład z geologii o metamorfizmie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Andrzej Krawczyk
 • Geologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2142

Tematem poruszonym w tejże notatce był metamorfizm. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: główne czynniki metamorfizmu i ich rola w przeobrażeniu skał, metamorfizm kontraktowy, metamorfizm dyslokacyjny, strefy metamorfizmu regionanego i powstające w nich skały (opis i rysunek), strefa ...

Wykład z geologii o erozji recznej, dolinach rzecznych oraz osadach rz...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Andrzej Krawczyk
 • Geologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 5117

Tematem poruszonym w tejże notatce była erozja. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: erozja denna i jej skutki, erozja boczna i jej skutki, erozja wsteczna i jej skutki, osady rzeczne, osady korytowe, osady pozakorytowe, osady stożków napływowych, osady deltowe, cechy dolin rzecznych,...

Wykład z geologii o wodach gruntowych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Andrzej Krawczyk
 • Geologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1295

Tematem poruszonym w tejże notatce były wody gruntowe. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: zwierciadło wód gruntowych i jego wahania, naturalne wypływy wód gruntowych, źródła juweniczne, źródła warstwowe, źródła uskokowe, źródła dolinne, źródła szczelinowe, źródła krasowe. W notatce ...

Wykład z geologii o wulkanach oraz erupcjach wulkanicznych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Andrzej Krawczyk
 • Geologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2261

Tematem poruszonym w tejże notatce były wulkany. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: produkty erupcji wulkanicznych, lawa, materiały piroklastyczne, gazy wulkaniczne, odmiany erupcji wulkanicznych, erupcje centralne, erupcje linijne, erupcje arealne, rodzaje wulkanów, wulkany lawowe,...

Wykład z geologii o baganch i torfowiskach oraz geologicznej działalnś...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Andrzej Krawczyk
 • Geologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2289

Jej głównym tematem były bagna i torfowiska. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: powstawanie węgla, torfowiska, geologiczna działalność jezior, antracyt, ewaporaty, humus, liptobiolit, sapropel, torf, torfowisko niskie, torfowisko wysokie, węgiel, węgiel brunatny, węgiel kamienny Ba...

Wykład z geologii o denudacji

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Andrzej Krawczyk
 • Geologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2408

Jej głównym tematem była denudacja. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: stadia procesu denudacji (stadium młodociane, stadium dojrzałe, stadium starcia), zależność przebiegu denudacji od klimatu, dendacja normalna, denudacja pustyniowa, denudacja glacjalna, cykl geograficzny, ostanie...

Wykład z geologii o lodowcach

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Andrzej Krawczyk
 • Geologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1883

Jej głównym tematem były lodowce. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: warunki powstawania lodowców, rodzaje lodowców, mechanizmy ruchu lodowców, transport materiału w lodowcach górskich i kontynentalnych, mechanizmy i bezpośrednie skutki erozji lodowcowej, formy geomorfologiczne prze...

Wykład z geologii o osadach środowiska litoralnego, sublitoralnego, he...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Andrzej Krawczyk
 • Geologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2905

W strefie litoralnej mogą się tworzyć (jeśli erozja nie jest zbyt silna) liczne formy akumulacyjne, dzięki działalności prądów. W górnej części strefy (plaża) (supralitoralnej) tworzą się wały brzegowe. W niższej części strefy (sublitoralnej) tworzą się różne utwory mieliznowe i wały barierowe. Sil...

Wstęp do astronomii notatki z wykładów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Andrzej Krawczyk
 • Astronomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4004

Wykłady były z przedmiotu astronomia geodezyjna. Notatka składa się z 3 stron zapisanych w formacie doc. W notatace zostały opisane następujące kwestie: Układ Słoneczny, planety wewnętrzne, planety zewnętrzne, odmiany meteorytów, kondensac...

Notatki z wykładu o skorupie ziemskiej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Andrzej Krawczyk
 • Geologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4319

Na wykładzie poruszany był temat skorupy ziemskiej. Przedmiot prowadził dr Andrzej Krawczyk. Notatka składa się z 2 stron, które są zapisane w formacie doc. W notatce znajdują się rysunki: budowa skorupy ziemskiej, działanie paleomagnetyzmu. Poza tym w notatce opisane zostały następujące kwestie: o...