Dr Andrzej Gulczyński

note /search

Historia prawa sądowego - notatki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 3059

Zwód Praw Cesarstwa Rosyjskiego. Aleksander I - prace kodyfikacyjne (główna osoba Michał Sperański) → projekt nawiazujący do Kodeksu Napoleona → ostra krytyka → Sperański zesłany na Sybir. Mikołaj I - Sperański wraca z wygnania i podejmuje dalsze prace w komisji kodyfikacyjnej (myśl unifikacji pra...

Źródła prawa karnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1673

ŹRÓDŁA PRAWA KARNEGO Code penal z 1810 r . Pierwszy klasyczny kodeks karny „triumfującego mieszczaństwa", wzór dla kolejnych. Osiągnięcie z punktu widzenia techniki legislacyjnej. Tylko przepisy karnego materialnego. Wstęp i 4 części (po 2 na ogólną i szczególną), jasny i precyzyjny, trójpo...

Historia prawa sądowego - notatki 2

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1708

Prusy Landrecht z 1794 r. tytuł XX, cz. II (ponad 1500 art.) technika - niski poziom, kazuistyka, brak odróżnienia norm od wskazówek etycznych. swoiste połączenie feudalno-absolutystycznych koncepcji z elementami ideologii oświeceniowej. Przyjęcie zasady

Humanizm prawniczy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 938
Wyświetleń: 7665

Humanizm prawniczy: w XVI wieku konsyliatorzy stracili na znaczeniu - wraz z reformacją upada mit prawa rzymskiego jako objawionej prawdy; zastępuje ich stojący w opozycji do konsyliatorów - francuski humanizm prawniczy wyróżniamy w nim dwie tendencje: 1) nurt historyczny ( Kujacjusz, Favre) - w...

ABGB, BGB, KN i spadkobranie testamentowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3339

ABGB: wprowadza system paranteli (VI): I dzieci i potomstwo II ojciec i jego zstępni III dziadek i ich potomstwo itd. Potem ograniczono do IV paranteli następujące zasady: 1) małżonek dziedzicząc z: - I i II grupą dostawał: 1/4 w dożywotnie użytkowanie - przy pozostałych grupach: 1/4 na własność...

Źródła prawa cywilnego - historia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1036

ŹRÓDŁA PRAWA CYWILNEGO Landrecht pruski z 1794 r. Zawieszenie publikacji Landrechtu pod wpływem rewolucji we Francji → wprowadzono po włączeniu ziem II rozbioru jako posiłkowy w stosunku do praw prowincjonalnych. bardzo obszerny (blisko ...

Doktryny prawa natury

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1554

DOKTRYNY PRAWA NATURY wspólna cecha kodyfikacji XVIII w. - filozofia nowożytnego prawa natury jako podstawa ideologiczna, wpływ zarówno na treści jak i stronie formalnej kodeksów odwoływanie się do pewnych stałych, niezmiennych, uniwersalnych wartości - wyraz szukania ideałów o charakterze absol...

Osoby prawne - Prawo rzymskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1260

Osoby prawne/osobowość prawna W prawie rzymskim: u Dajcziego mówimy, że osobowość prawna ukształtowała się w prawie rzymskim, u Szafrana prawda jest inna - nie było mieli na gruncie prawa publicznego - korporacje (państwo, fiskus, gminy miejskie) posiadali też spółki (o zupełnie innym charakterze...

Partykularyzm prawny, Próby kodyfikacyjne czasów stanisławowskich

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2716

PARTYKULARYZM PRAWNY W EUROPIE FEUDALNEJ jedna z cech prawa feudalnego (obok przewagi prawa zwyczajowego, zasady osobowości prawa, występowania praw stanowych i szczególnych partykularyzm geograficzny - rozbicie prawa na szereg lokalnych praw zwyczajowych o mniejszym lub większym znaczeniu (kilka...

Prawo małżeńskie osobowe 1

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1421

Prawo małżeńskie osobowe - słowo wstępu: w prawie małżeńskim osobowym interesuje nas powstanie, ustanie stosunku małżeńskiego. A także stosunki między małżonkami i właściwość sądowa prawo małżeńskie ewoluowało przez wieki, w okresie XII...