Dr Aleksander Królikowski - strona 3

Ewidencja sprzedaży towarów, usług i wyrobów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742

Ewidencja sprzedaży towarów, usług i wyrobów. Proces sprzedaży polega na przeniesieniu przez sprzedającego na kupującego wszelkich uprawnień do dysonowania przedmiotami transakcji w zamian za zapłatę określonej ceny. Transakcje sprzedaży wyrobów i usług są udokumentowane dowodami , na przykład Wz,...

Funkcjonowanie kont wynikowych - Przychody operacyjne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

Funkcjonowanie kont wynikowych. cykl kosztowo wynikowy  sprzedaż  przychody ^ | | \/ zaangażowanie środków  nabycie środków produkcji produkcji, koszty koszty - wyrażają w pieniądzu zużyte w toku działalności gospodarczej rzeczowe sk...

Instrumenty polityki pieniężnej

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 798

Instrumenty polityki pieniężnej: Administracyjne Naciski nieformalne-wywierane przez bank centralny na banki komercyjne- interwencje słowne O charakterze mieszanym Wykonywanie przez b.c. czynności władczych- określenie rezerw obowiązkowych- b.c. może manipulować ich wielkością; nieoprocentowane re...

Istota i klasyfikacja produktów pracy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

Istota i klasyfikacja produktów pracy Efektem działalności gospodarczej są produkty pracy , które w zależności od stopnia zaawansowania produkcji dzieli się na: produkty gotowe - w...

Podatki - Ewidencja produktów pracy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

Wyroby gotowe, usługi, produkcja nie zakończona Ewidencja produktów pracy powinna spełniać następujące zadania : - dostarczać informacji o rzeczywistym stanie ilościowo - wartościowym lub wartościowym produktów - umożliwiać ochronę mienia...

Podział i łączenie kont

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1351

Podział i łączenie kont. podzielność konta - polega na możliwej takiej jego rekonstrukcji, że zostaje ono zastąpione lub uzupełnione innymi kosztami, z zachowaniem zakresu merytorycznego. Zapisu na nowych kontach dokonuje się po tych samych stronach co na koncie dzielonym. Podział konta ma dostoso...

Polityka podatkowa

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1358

Polityka podatkowa Podatek-przymusowość, bezzwrotność, nieodpłatność, ogólny charakter, jednostronność ustalania, pieniężna forma- najbardziej powszechna danina publiczna, pob...

Pozostałe koszty i przychody operacyjne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

Pozostałe koszty i przychody operacyjne. Obok podstawowej działalności oraz działalności polegającej na dokonywaniu operacji finansowych w jednostkach gospodarczych może wystąpić ponoszenie innych kosztów i uzyskiwanie przychodów nie ...

Przychody i koszty finansowe

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805

Przychody i koszty finansowe . W ramach działalności gospodarczej jednostka może prowadzić operacje polegające na zaangażowaniu części środków na zakup i obrót papierami wartościowymi lub na lokacie środków pieniężnych w banku, udzielaniu pożyczek itp. Za przychody finansowe uważa się: -przychody ...

Rozliczenie kosztów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

Rozliczenie kosztów Rozliczenie kosztów rodzajowych działalności operacyjnej na miejsca powstawania kosztów jest dokonywany zwykle na postawie dokumentów źródłowych zgrupowanych w rozdzielniach kosztów rodzajowych oraz w arkuszu rozliczen...