Dr Aleksander Królikowski - strona 2

Pojęcie i rodzaje operacji gospodarczych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 945

Pojęcie i rodzaje operacji gospodarczych. operacja gospodarcza - udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenia gospodarcze, czyli zmiany spowodowane w środkach gospodarczych i źródłach ich pochodzenia wskutek prowadzonej ...

Rozliczenie międzyokresowe kosztów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1218

Rozliczenie międzyokresowe kosztów Jeżeli wystąpią koszty dotyczące innych miesięcy niż była prowadzona ewidencja, to należy dokonać rozliczeń międzyokresowych kosztów. Dotyczą one głownie działalności operacyjnej, które mogą się odnosić również do działalności finansowej. W zależności od charakte...

Rozliczenie zakupu

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1155

Rozliczenie zakupu. Zakup materiału jest udokumentowany w księgach rachunkowych dowodami: - przyjęcie materiałów, dowodami dostawców, np. faktura VAT Każda dostawa wymaga rozliczenia, które polega na: - powiązaniu dostaw na podstawie dowodu przychodu z fakturami VAT lub rachunkami - ustaleniu k...

Typy operacji i ich wpływ na bilans

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 966

Typy operacji i ich wpływ na bilans. w zależności od składników bilansu objętych operacją gospodarczą oraz od sposobu w jaki one się zmieniają rozróżnia się 4 typy operacji gospodarczych: TYP 1: zmiany zachodzą wyłącznie w aktywach - jeden składnik aktywów zwiększa się, a inny maleje o kwotę operac...

Układ rodzajowy kosztów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1120

Układ rodzajowy kosztów: Na typowych kontach rodzajowego układu kosztów ujmuje się następujące pozycje: 1.Konto „Zużycie materiałów i energii”: -rozchód nabytych surowców, półfabrykatów obcych, opakowań, paliwa, ogumienia, części zapasowych maszyn i urządzeń, koszty zużycia energii, pary, wody, gaz...

Zadania: Ewidencja i rozliczanie kosztów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1302

Ewidencja i rozliczanie kosztów Zad.1 Spółka jawna „Nowak i S-ka”, nie będąca płatnikiem podatku VAT, prowadzi tylko sprzedaż towarów. Koszty działalności operacyjnej ujmowane są na kontach zespołu czwartego w układzie rodzajowym i w końcu roku obrotowego są przeksięgowywane w całości na konto 860 ...

Zasady rozrachunku kosztów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

Zasady rozrachunku kosztów Tylko koszty zwykłej działalności operacyjnej są przedmiotem tzw. rachunku kosztów. Księgowanie kosztów : w pierwszej kolejności księguje się koszty na kontach kosztów w układzie rodzajowym. Jeżeli nie stosuje się innych faz rozliczenia kosztów, to koszty wg rodzajów prz...

Zróżnicowanie modelowe rachunku kosztów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1120

Rachunek kosztów stanowi wyodrębniony podsystem systemu informacyjnego rachunkowości zajmujący się ustalaniem, w różnych przekrojach, wyrażonej w pieniądzu wartości nakładów pracy żywej i uprzedmiotowianej oraz usług obcych poniesionych w ustalonym czasie i z określonym przeznaczeniem. Systematyczn...

Amortyzacja - zużycie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1225

Amortyzacja to równowartość zużycia zaliczana w koszty działalności . Tabele amortyzacyjne służą do ustalenia łącznej kwoty amortyzacji środków trwałych za poszczególne okresy oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb ewidencji kosztów i umarzania środków trwałych. Tabele amortyzacyjne zakłada s...

Błędy ksiągowe i ich poprawianie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1351

Błędy księgowe i ich poprawianie. Powody powstawania: - niewłaściwe dokonanie zapisu księgowego - pominięcie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych - opóźnienie zapisu księgowego Najczęściej spotykane błędy: (sposób ujawnienia) - zaksięgowanie operacji tylko na jednym koncie (zestawienie...