Biologia molekularna - strona 5

Wykład - receptory metabotropowe

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1414

Receptory metabotropowe Funkcjonowanie receptorów metabotropowych oparte jest na białkach G Ogólna zasada funkcjonowania receptorów metabotropowych: Receptor zakotwiczony w membranie komórkowej ulega pobudzeniu przez ligand ta informacja jest przekazywana na tzw białko G(jest to białko pośrednicz...

Wykład - wtórne przekaźniki

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1799

Fosfolipaza C- β Jest to enzym, który generuje 2 wtórne przekaźniki: trójfosforanizonytolu (IP3) oraz diacyloglicerol (DAG). Są to przekaźniki które powstają na drodze aktywacji fosfolipazy C- β, ale białka Gq odgrywają ważną rolę. Fosfatydyloinozytol(dwufosforan) Fosfolipaza C- β D DAG IP3 Pozo...

Wykład - adrenalina, glukagon

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2268

Transdukcja sygnału za pośrednictwem adrenaliny i glukagonu. Oba hormony działają identycznie na receptory metabotropowe, na cAMP, pobudzają kinazę A, wskutek czego informacja przekazywana jest przez syntazę glikogenu(fosforylacja zahamowanie ...

Wykład - receptory katalityczne

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2821

Kinaza 3-fosfatydoloinozytolu(PI-3K)- regulacja wzrostu i przeżywalność komórek, Aktywacja Kinaza bezpośrednio oddziałuje po indukowaniu cytokininą receptora , ulega asocjacji fosforyluje fosfatydyloinozytol w pozycji 3,4,5. Białko BTK zawiera domenę PH rozpoznającą fosfatydyloinozytol w pozycji 3'...

Wykład - apoptoza

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1204

Apoptoza Funkcje apaptozy Rozwój embrionalny - np dojrzewanie łapy u myszy , zarodek przechodzi wiele stopni rozwoju , apoptoza nadaje końcowy kształt organizmowi, lub np kijanka przekształca sie w dorosły organizm( odpada ogon) zachodzi ten proces na drodze apoptozy Nasz organizm kontroluje wielk...

Wykład - aktywacja apoptozy

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 826

Aktywacja apoptozy- aktywacja wewnętrzna Najczęściej prowadzi do wydzielenia cytochromu c i do aktywacji białek bax, które odgrywaja najważniejszą rolę w uwolnieniu cytochromu c z komórki. Jak następuje aktywacja wewnętrzna? Aktywacja wewnętrzna to głównie stres który może być wywołany wieloma czy...

Wykład - cykl komórkowy

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1477

Cykl komórkowy Komórki poszczególnych tkanek organizmów eukariotycznych choć powstały z tej samej zygoty różnią się między sobą znacznie. Różnice dotyczą morfologii jak i właściwości fizjologiczno - biochemicznych. Te wyspecjalizowane komór...

Wykład - nowotwory

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1134

Transformacja nowotworowa/ontogeneza/kancerogeneza. Przekształcenie komórek zdrowych, prawidłowych w nowotworowe nosi nazwę transformacji. Zjawisko to odnosi się do organizmów eukariotycznych, wielokomórkowych. Komórki nowotworowe char...

Wykład - onkogeny

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

Przekształacanie genów supresorowych w onkogeny Geny supresorowe w warunkach fizjologicznych hamują transformacje nowotworu. Nabywanie przez te geny właściwości onkogenu może być wynikiem ich mutacji. Prawidłowa wersja genu supresorowego jest czynnikiem hamującym niekontrolowany podział komórki, na...

Wykład - odpowiedź humoralna

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

Odpowiedź humoralna Przeciwciała- immoglobuliny pod względem funkcjonalnym zbudowane są z dwóch domen : Domena wysocezmienna - wiąże się bezpośrednio z patogenem , rozpoznaje Domena stała zwana efektorową która jest identyczna u różnych klas przeciwciała decyduje ona o losach patogena i jego likwi...