Biologia molekularna - strona 4

Wykład - dojrzewanie u eukariota

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 896

Dojrzewanie pre-mRNA Tworzenie czapeczki na końcu 5' Splicing Poliadenylacja końca 3' Redagowanie 1.Etapy tworzenia czapeczki pppN (pN)n RNA-5trifosfataza--- ppN(Pn)+Pi (n=20-30) ppN(pN)n + Gppp(GTP) ---transferaza guanylowa---Gppp'N (Pn)n+PPi GpppN (Pn)n + S-adenozylometionina---N^7G—metylotr...

Wykład - por jądrowy, kod genetyczny

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2016

Model kompleksu poru jądrowego (NPC) Ok. 4 tys. Porów jądrowych na komórkę. Średnica 120 nm W komórkach eukariota ich ilość zależy od aktywności biosyntetycznej. Zbudowany z 2-ch pierścieni cytoplazmatycznego i jądrowego, integralna część to pierścień środkowy. Pierścień środkowy zawiera central...

Wykład - budowa mRNA

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1582

Budowa mRNA Budowa mRNA różni się u procariota i eucariota. Budowa mRNA u procariota Jeden łańcuch mRNA może zawierać informację o syntezie kilku białek (jest policistronowy), posiada nie zmodyfikowany koniec 5'i 3'- mRNA funkcjonujący komórce bakteryjnej odpowiada pierwotnemu transkryptowi DNA, ...

Wykład - elongacja translacji

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1596

Elongacja translacji Elongacja u procariota i eukariota nie wiele się różni, ogólny mechanizm jest podobny, obejmuje trzy etapy: Dekodowanie informacji genetycznej Synteza wiązania peptydowego Translokacja 1.U procariota w procesie tym bi...

Wykład - mRNA, ferretyna

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

Rola struktury mRNA w inicjacji translacji Autoregulacja syntezy białek rybosomowych w komórkach bakteryjnych Białko wiążące się z rejonem 5'UTR własnego mRNAi blokuje swoja własną translację Komórki eukariotyczne Modulacja inicjacji translacji w komórkach eukariotycznych może być związana z róż...

Wykład - wirusowe RNA

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

Mechanizm translacji niektórych wirusowych RNA. Wirusowe mRNA zawiera pełen zestaw komponentów, zawiera informacje dla syntezy białek wirusowych. Wirusowe RNA musi korzystać z dobrodziejstw gospodarza ponieważ nie posiada samodzielnego aparatu translacyjnego. Do inicjacji translacji u Eucariota ni...

Wykład - dojrzewanie białek

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1442

Każde białko po syntezie jest kierowane tam gdzie jest jego miejsce, Do jądra komórkowego będą migrować białka poprzedzone sygnałowym peptydem -aminokwasem zasadowym Dojrzewanie białek przeznaczonych do retikulum endoplazmatycznego: Gdy synteza białek zachodzi na terenie cytoplazmy, po krótkiej s...

Wykład - błony biologiczne

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 721

Błony biologiczne Rola błon biologicznych Nadają komórkom i organellom kształt, Izolują komórkę od środowiska zewnętrznego Są selektywną barierą przepuszczalności substancji i jonów w obu kierunkach Zawierają specyficzne receptory bodzcó...

Wykład - transmisja sygnału

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1981

Transmisja sygnału w komórce. zasady sygnalizacji w komórkowej (transdukcji) 1)Receptory powierzchniowe -konieczny jest receptor napowierzchni błony komórkowej. Molekuła białka, które w sposób specyficzny wyłapuje ligand- po przyłączeniu receptor zmienia strukturę. 2)receptory wewnątrzkomórkowe ...

Wykład - receptory

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1092

Występuje kilka klas receptorów powierzchniowych. Wyróżnia się receptory: Metabotropowe Katalityczno-tyrozynowe Katalityczne z aktywnością enzymatyczną. Jonotropowe RECEPTORY METABOTROPOWE-oparte na białkach G, ich funkcjonowanie polega na ty...