Wykład - wirusowe RNA

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - wirusowe RNA - strona 1 Wykład - wirusowe RNA - strona 2 Wykład - wirusowe RNA - strona 3

Fragment notatki:

Mechanizm translacji niektórych wirusowych RNA.
Wirusowe mRNA zawiera pełen zestaw komponentów, zawiera informacje dla syntezy białek wirusowych. Wirusowe RNA musi korzystać z dobrodziejstw gospodarza ponieważ nie posiada samodzielnego aparatu translacyjnego.
Do inicjacji translacji u Eucariota niezbędne jest:
Struktura 5' końcu- czapeczka rozpoznawana przez czynnik IF4
Sekwencja liderowa między czapeczką a kodonem startowym
Pewna sekwencja nukleotydów przed kodonem startowym
Wszystko to poprzedza monocistronowy mRNA
Policistronowe mRNA zawiera informacje o syntezie białek ale mimo to synteza białek zaczyna się rozpoznaniem miejsca położonego najbliżej końca 5', ale nie jak w policistronowym mRNA bakterii, że miejsca startu rozpoznawane są w różnych punktach. W przypadku mRNA wirusowego w jednym miejscu rozpoznawana jest synteza białek. Musi odbywać się przekształcenie wirusowego mRNA jako matrycy by funkcjonalny kodon startowy znalazł się na końcu 5' przekształconego wirusowego mRNA. Przykładem jest wirus mozaiki tytoniowej.
Translacja u mozaiki tytoniowej.
Materiałem genetycznym wirusa mozaiki tytoniowej(TMV) jest jednoniciowy RNA o długości ok. 6,5 tysiąca nukleotydów. W tym RNA jest zakodowana informacja o syntezie białek o syntezie białek niestrukturalnych oznaczanych jako NS -które to stanowią integralny składnik wirusa np. mogą to być białka enzymatyczne typu polimeraz które są niezbędne w procesie replikacji. Ponadto materiał genetyczny tego wirusa zawiera geny do syntezy białek otoczki a więc białek chroniących wirusowe RNA przed działaniem nukleolitycznych enzymów. Geny dla białek niestrukturalnych NSI i NSII znajdują się pobliżu końca 5'(nie daleko od czapeczki), geny dla kolejnego białka niestrukturalnego i geny dla białka otoczki znajdują się dalej w stronę końca 3'. Geny przedzielone są sekwencjami niekodującymi. Synteza wszystkich białek nie odbywa się jednocześnie(tak jak to ma miejsce u bakterii). Najpierw dochodzi do translacji odcinka znajdującego się najbliżej końca 5'. Najczęściej dochodzi do jednoczesnego współdziałania zainicjowania obu tych białek niestrukturalnych NSI i NSII. Informacja dla obu tych białek jest w znacznym stopniu identyczna pod względem struktury. W zależności z jaką sytuacją spotka się wirus w komórce gospodarza rżnie może syntetyzować NSI lub NSII. Białko NSII posiada masę cząstkową ok. 183 000 Da i białko NSI 126 000 Da.
Otóż do ekspresji genów NSIII oraz genów dla białek otoczki wirusa dochodzi tylko wtedy gdy, powstaną informacyjne RNA zawierające te geny w pobliżu końca 5' cząsteczki. Takie monocistronowe krótkie mRNA pojawia się w komórce gospodarza podczas późnych etapów infekcji. Dzieję się to z udziałem enzymów nuklolitycznych, które zostają równocześnie syntetyzowane obok polimerazy, enzymy tną mRNA rodzicielskie na kawałki. Po odcięciu powstaje czapeczka i następuje synteza białka NSIII i wytworzenie czapeczki.


(…)

… ). Białko z SRP przyłącza się do receptora i dynda w cytoplazmie. Obok receptora dla białka SRP znajduje się receptor dla rybosomu. Białko z SRP przylepia się do błony retikulum a sekwencja sygnałowa przechodzi do wnętrza. Po przyłączeniu do białka SRP translacja ulega zahamowaniu. Specyficzna proteaza odcina sekwencję sygnalną białko pozostaje w retikulum.

… na kawałki. Po odcięciu powstaje czapeczka i następuje synteza białka NSIII i wytworzenie czapeczki.
Warto zwrócić uwagę na fakt ze wiele wirusowych mRNA zawiera na końcu 3' fragmenty RNA przypominające tRNA, te struktury na 3' końcu mogą tworzyć kompleksy z aminokwasami, zachowywać się jak typowe tRNA. W przypadku mozaiki tytoniowej do końcowych struktur największe powinowactwo ma histydyna. Zdaniem…
… następującymi symbolami VP1,VP2,VP3,VP4. Białka te różnią się masą cząsteczkową co odpowiada długości kreski na schemacie. Inicjacja translacji RNA wirusa zachodzi tylko w pobliżu 5' końca cząsteczki(koniec ten jest zablokowany przez 7-metyloguanozynę). Pierwotnym produktem translacji jest u wirusów picorna jest jeden długi polipeptyd o masie ok. 200kDa. W wyniku działania specyficznych proteaz polipeptyd ten w wyniku działania proteaz ulega przekształceniu w szereg peptydów mniejszych VP1,VP2,VP3,VP4. Ponadto część produktów proteolizy to białka nie strukturalne- najczęściej enzymy znaczone jako C, D, E.
Synteza długiego polipeptydu pozwala na dominację syntezy białek wirusa nad gospodarzem.
Translacja u wirusów oncorna.
Wirusy oncorna są przykładem złożonej syntezy białek wywołujących transformacje…
… nowotworowe komórek. Materiałem genetycznym tej grupy wirusów są dwie cząsteczki jednoniciowego RNA. Ten materiał genetyczny posiada stałą sedymentacji 35S. Wirusy te zawierają otoczkę w skład której wchodzi kilka różnych białek, w tym również glikoproteiny, jak i odwrotna transkryptaza (enzym ten łamie kanon biologii molekularnej). Koniec 5' wirusowego mRNA posiada czapeczkę, idąc dalej za czapeczką mamy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz