Wirusy zwierzęce-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wirusy zwierzęce-opracowanie - strona 1 Wirusy zwierzęce-opracowanie - strona 2 Wirusy zwierzęce-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

WIRUSY ZWIERZĘCE
Cechy wirusów zwierzęcych: Samoreplikujące się wewnątrzkomórkowe pasożyty - wysoce specyficzne Wirion wnika do komórki gospodarza. Dekapsydacja wewnątrz komórki gospodarza Na powierzchni kapsydu najczęściej otoczka Genom: DNA, RNA (ss, ds., L, C); może być segmentowy, spotykane zjawisko nachodzenia genów (nachodzenie genów: gen pierwszego białka może nachodzić się z genem zapisującym drugie białko) - cechy adaptacyjne, przystosowane do organizmów eukariotycznych (dopasowały się do gospodarza: elementy kodujące przedzielone elementami niekodującymi) - występują egzony i introny Klasyfikacja: 1. Typ kwasu nukleinowego - pierwsza cecha 2. Następnie jest brana pod uwagę: struktura, morfologia kasydu - liczba kapsomerów Wyróżnia się: - 11 rodzin RNA wirusów - 6 rodzin DNA wirusów Przyrostek Viridae - rodzina RNA wirusy - wyróżniają się retrowirusy - dwie identyczne nici RNA niekomplementarne DNA wirusy - odróżnia się Parvoviridae - pojedyncza nić DNA jako genom Podział ze względu na budowę kapsydu: a) Proste: kapsyd, jeden typ kwasu nukleinowego (występuje liniowo, bez segmentowania i nachodzenia się genów) b) Złożone: enzymy, segmentowy kwas nukleinowy, złożone kapsydy (mogą być dodatkowe frakcje lipidowe) Otoczki wirusowe: Warstwa błonowa, lipidowa (zewnętrzna błona cytoplazmatyczna lub fragmenty retikulm); węglowodany - pochodzące od gospodarza (znaczniki gatunkowe, najczęściej znajdują się na otoczce wirusowej) INFEKJA - sposoby wnikania wirusa - różnią się w zależności od tego, czy jest to wirus otoczkowy czy nie a) Fagocytoza - wiropeksja, głównie nagie (powstaje endosom - pęcherzyk z wirionem w środku - ulega on fuzji z lizosomem i enzymy hydrolityczne gospodarza uwalniają genom wirusa) b) Fuzja błon cytoplazmatycznych (otoczone są błonami, które pasują do błony gospodarza, następują fuzja błony i dekapsydacja - jest ona stymulowana lokalnym spadkiem pH lub poprzez fuzję z lizosomem i enzymatycznie), pozostaje znacznik biochemiczny - łata biochemiczna - miejsce, w którym mamy na zewnątrz wyeksponowane fragmenty otoczki wirusa, co może stymulować układ immunologiczny CECHY REPLIKACJI RÓŻNYCH KLAS WIRUSÓW ZWIERZĘCYCH
REPLIKACJA U DNA WIRUSÓW 1. Replikacja w jądrze - w nim jest możliwa replikacja i transkrypcja, dlatego genom wirusa musi w pierwszym rzędzie trafić do jądra 2. Nukleotydy, aparat syntetyczny gospodarza

(…)

… metabolizmu gospodarza) 1. Cytotoksyczny - śmierć komórki gospodarza, przez inhibicję biosyntezy białek, mRNA, rRNA 2. Indukcyjny - cząstki wirusa zmieniają błonę cytoplazmatyczną gospodarza i aktywują układ immunologiczny, zniszczenie komórki (jeśli wzrasta temperatura - organizm walczy, np. w wirusie grypy, a w wirusach grypopodobnych nie występuje wzrastanie temperatury) - wniknięcie wirusa powoduje biosyntezę białek uniemożliwiających replikację wirusa w innych komórkach (może to być produkcja interferonu) INTERFERONY - BIAŁKA INDUKOWANE PRZEZ WIRUSY TYPU dsRNA 1. Wyłączenie procesów (przez aktywację interferonu) - zapobiega syntetyzowaniu cząstek wirusa, ale też cząstek potrzebnych u eukariota eIF-2 to białkowy czynnik inicjacji translacji u eucaryota interferon indukuje kinazę białkową -> czynnik…
… mają tylko: poxwirusy, herpeswirusy) - jest to enzym zależny od DNA Nosicielem retrowirusa jest się zawsze, jeśli raz zostało się zainfekowanym DNA wirus - herpes, replikacja w jądrze (wyjątek poxwirusy) transkrypcja wczesnych, późnych mRNA - enzymy gospodarza 1. Adsorpcja, wejście 2. Dekapsydacja 3. Biosynteza białek (wczesne: polimeraza RNA wirusa zależna od RNA) 4. Synteza kwasu nukleinowego 5. Dojrzewanie 6…
… formę prowirusa. Retrowirus - wirus wywołujący AIDS - zawsze jest się nosicielem, bo nie można selektywnie usuwać genów obcych gatunkowo BIOSYNTEZA BIAŁEK WIRUSOWYCH
a) Translacja pojedynczej długiej nici mRNA - gigantyczny polipeptyd (np. poliwirus +RNA wirus) - na drodze translacji bardzo długi łańcuch polipeptydowy przekształcany następnie w mniejsze, funkcjonalne białka wirusowe (modyfikacje…
… aminokwasów REGULATORY PROLIFERACJI: 1. Białkowe - GF (growth factor) Na powierzchni komórek receptory dla czynników wzrostu lub hormonów wzrostu, nabłonkowy czynnik wzrostu (EGF) łączy się z receptorem EGF, domena receptora, posiada kinazę białkową (przyłączenie nabłonkowego czynnika wzrostu uaktywnia ten enzym), fosforyluje ona tyrozynę (ufosforylowane białko) - takie białko aktywuje proliferację…
…, czyli podziały komórkowe 2. Hormonalne regulatory - nie ma wirusa Hormonalna aktywacja cyklazy adenylowej Trzy białka: receptor dla hormonu - łączy się z hormonem, co łączy się z białkiem G, przyłączony GTP, co łączy się z cyklazą adenylową, co daje początek cyklicznemu AMP (cAMP - skutkuje reakcją komórkową) ;) MECHANIZM TRANSFORMACJI - RSV Infekcja -> odwrotna transkrytaza dsDNA -> integracja, prowirus…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz