Biologia molekularna - strona 6

Wykład - odpowiedź komórkowa

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

Odpowiedź komórkowa. Za drugi typ odporności organizmów - odpowiedź komórkową odpowiadają limfocyty i makrofagi(komórki żerne). Jeśli chodzi o limfocyty T to powstają w grasicy(grasica narząd układu limfatycznego, znajduje się w klatce piersiowej,...

Wykład - priony

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 980

S. Prussiner(badacz lekarz) zajmował się chorobami ośrodkowego układu nerwowego. Stwierdził że nukleazy inne substancje niszczące kwasy nukleinowe, nie znosiły choroby scrape, natomiast były inaktywowane przez

Wykład - degradacja mRNA

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1799

Mechanizmy degradacji uszkodzonego mRNA. Mechanizm NMD Mechanizm wynikający z pojawienia się wewnątrz sekwencji kodującej kodonu nonsensownego STOP, taka mutacja prowadziła by do powstania krótszego białka. Takie mRNA jest rozpoznawane przez komórkę podczas pierwszej inicjacji translacji. W proces...

Wykład - translacja

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1813

Nie ma oddzielnych kodonów rozpoznających kodony STOP. Istnieje jednak tRNA supresorowe, które może rozpoznawać kodon STOP. Mutacja nonsensowna powoduje powstanie krótszego białka. Mutacja supresorowa- powstaje tRNA, który rozpoznaje kodon stop, jako kodon kodujący białko. Dodatkowo aminokwasy mog...

Zagadnienia do kolokwium zaliczeniowego

 • dr Barbara Michalec-Wawiórka
 • Biologia molekularna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

Zagadnienia do I. kolokwium dla III. roku Biotechnologii 2012 UWAGA: Na kolokwium będą obowiązywały treści zamieszczone w skrypcie, informacje przedstawiane przez osobę prowadzącą ćwiczenia oraz zagadnienia wymienione poniżej przy tematach ćwiczeń. Wymagana jest też umiejętność przeliczania stężeń ...

Klonowanie sekwencji genomowej w wektorze reporterowym - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1911

Klonowanie sekwencji genomowej w wektorze reporterowym 1. Opis użytego do klonowania wektora reporterowego. Plazmidowy wektor pGL3-Basic- przenosi naszą amplifikowaną sekwencję do bakterii: Ampr - gen warunkujący odporność na ampicylinę u E. coli- gen selektywności, który pełni rolę markera trans...

Kontrola ekspresji genu u prokaryota - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1190

Kontrola ekspresji genu u prokaryota Te procesy są niezwykle złożone, przebiegają z udziałem szeregu mechanizmów na różnych poziomach które to mechanizmy wzajemnie się na siebie nakładają, jest to niezwykle skomplikowany i wieloetapowy proces ale wydaje się ze wśród tych wszystkich systemów reguluj...

Mechanizm replikacji plazmidów i fagów - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1232

Mechanizm replikacji plazmidów i fagów: Duża część plazmidów wegetatywnych (nie integrujących się z chromosomem bakteryjnym= pozostających w autonomicznej formie w cytoplazmie komórki) podlega replikacji wg mechanizmu obracającego się koła, czyli w sekwencji ori następuje przerwanie ciągłości jedne...

Mutacje i mutageneza - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1715

MUTACJE I MUTAGENEZA Po rekombinacji mutacje są kolejnym mechanizmem odpowiedzialnym za zmienność DNA i zmienność organizmów. Mutacja jest to zmiana w sekwencji nukleotydów kwasu DNA czasem RNA. Gen dziki- posiada pierwotną sekwencję nukleotydów, gen dziki, czyli niezmieniony. Mutacja może być p...

Oznaczanie ekspresji genów reporterowych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 770

Oznaczanie ekspresji genów reporterowych 1. Zasada badania aktywności transkrypcyjnej sekwencji genomowych techniką genów reporterowych. Gen reporterowy- gen wizualizujący. Gen reporterowy jest łączony z sekwencją, która ma być badana, np. potencjalne miejsca promotorowe, otwarte