Biologia molekularna - strona 7

Początki biologii molekularnej i budowa DNA - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 952

Początek biologii molekularnej: lata 40 i 50 XX wieku bakterie podlegają zmianom mutacyjnym, które w następnych pokoleniach są dziedziczne mutacje zmieniają geny geny bakterii, wirusów i fagów podlegają mutacjom i rekombinacjom. Ważne nazwiska z tamtych lat to: Luria, Delbrück, Lederbergowie, Jac...

Poreplikacyjna naprawa DNA - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1568

Poreplikacyjna naprawa DNA Większość komórek ma 5 różnych kategorii systemów naprawy DNA 1. system naprawy bezpośredniej- działa bezpośrednio na uszkodzone nukleotydy przywracając im ich oryginalną strukturę 2. naprawa z wycięciem zasad- obejmuje usunięcie uszkodzonej zasady azotowej, wycięcie kró...

Propionibacterium - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

PROPIONI Propionibacterium: Klasyczne: P. freudenreichii P. thoenii P. jensenii P. acidipropionici P. cyclohexanicum Skórne: P. acnes P. avidum P. granulosum P. lymphophilum P. propionicum P. innocuum Charakterystyka rodzaju: Nazwa od zdolności do wytwarzania w dużych ilościach kwasu p...

Przygotowanie sekwencji genomowej do klonowania - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1526

Przygotowanie sekwencji genomowej do klonowania 1. Opis zasady izolacji DNA genomowego. 1) Rozmrożone kom w TE: Tris-HCl- utrzymuje zasadowe pH (pH=8), w innym pH mogłoby dojść do uszkodzenia DNA na skutek rozerwania wiązań. Musi być zachowane odpowiednie pH aby cząsteczka DNA pozostała cząsteczk...

Regulacja operonu Tryptofanowego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1106

Regulacja operonu Tryptofanowego Operon ten jest regulowany Wedlu mechanizmu represji kontrola negatywna ale przebiega według mechanizmu represji. Represja jest to zahamowanie syntezy enzymów szlaku biosyntetycznego w odpowiedzi na nadmiar końcowego produktu tego szlaku. Operon biosyntezy tryptofa...

Rekombinacja genetyczna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1113

REKOMBINACJA GENETYCZNA Gdyby nie istniały rekombinacje genetyczne w przyrodzie, genomy byłyby stabilnymi strukturami, podlegającymi niewielkim zmianom. Stopniowe gromadzenie się mutacji powodowałoby stosunkowo niewielkie zmiany sekwencji DNA. Wniosek: potencjał ewolucyjny genomów byłby poważnie og...

Biologia molekularna, Replikacja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 777

REPLIKACJA Zdolność do samopowielenia się Ten proces ma kluczowe znaczenie dla rozwoju komórki i organizmu. Proces ten jest bardzo skomplikowany i nie jest do końca poznany. Nie udaje się do tej pory wyizolować wszystkich aktywnych składników: białek, enzymów uczestniczących w czasie replikacji. U...

Struktura z DNA - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1015

Struktura Z DNA Odkryto w efekcie doświadczeń, które polegały na tym, że do syntetycznego plazmidu wprowadzono sztucznie syntetyzowany liniowy odcinek DNA, który miał sekwencję: GCGCGCGC… druga nić: CGCGCGCG… i tak 100 pz. Konstrukt wprowadzono do komórki E.coli metodą transformacji, z powstałych k...

Transfekcja komórek eukariotycznych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 532
Wyświetleń: 4263

Transfekcja komórek eukariotycznych 1. Sposoby wprowadzania obcego DNA do komórek eukariotycznych. Transformacja- proces przenoszenia materiału genetycznego jednej komórki (dawcy) do drugiej komórki (biorcy) bezpośrednio ze środowiska zewnętrznego, bez wytworzenia fizycznego kontaktu między dawcą ...

Transkrypcja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 882

Transkrypcja Transkrypcja- przpisanie informacji genetycznej zawartej w DNA na mRNA. Jest to proces odwracalny ponieważ są organizmy, np. niektóre wirusy bakteryjne czy retrowirusy, w których materiałem genetycznym jest RNA i w cyklu życiowym na matrycy RNA w procesie odwrotnej transkrypcji jest sy...