Wykład - wtórne przekaźniki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - wtórne przekaźniki - strona 1 Wykład - wtórne przekaźniki - strona 2 Wykład - wtórne przekaźniki - strona 3

Fragment notatki:

Fosfolipaza C- β
Jest to enzym, który generuje 2 wtórne przekaźniki: trójfosforanizonytolu (IP3) oraz diacyloglicerol (DAG). Są to przekaźniki które powstają na drodze aktywacji fosfolipazy C- β, ale białka Gq odgrywają ważną rolę.
Fosfatydyloinozytol(dwufosforan) Fosfolipaza C- β
D DAG IP3
Pozostaje na membranie i prowadzi aktywacje C-B uwalniany do cytoplazmy i indukuje uwalnianie wapnia Aktywacja białka Gq które aktywuje fosfolipazę. Fosfolipaza działa na zakotwiczony IP3, który jest rozkładany. Uwalniany wapń jest wtórnym przekaźnikiem. DAG zakotwicza kinazę C, która jest aktywowana poprzez wapń, może fosforylować różne substraty.
Wapń- wtórny przekaźnik
Np zapłodnienie kom jajowej.
Niezapłodniona kom jajowa wysycona substancją która wiąże wapń. Plemnik stymuluje receptory metabotropowe, które powodują wydzielenie wapnia. Pojawienie się wapnia aktywuje cały metabolizm w komórce Stężenie wapnia w komórce utrzymywane jest w komórce w jak najniższym poziomie.
Wapń może być wychwytywane przez specyficzne białka. Białka wiążące wapń Kalmodulina- małe białko zawiera dwie domeny wiążące wapń ( wiązanie wapnia poprzez wiązania wodorowe. Kalmodulina związana z wapniem może rozpoznawać inne białka docelowe, może aktywować pompę wapniową.
Kalmodulina ulega aktywacji z kinazą zależną od Ca2+
W cytoplaźmie wapń wiąże się do kalmoduliny, tworzy się kompleks który rozpoznaje kinazę zależną od kalmoduliny i wpnia. Kinaza ulega autofosforylacji ( kinaza fosforyluje siebie)Kinaza może fosforylować białko CREB lub glikogen. Gdy kinaza zostanie ufosforylowana traci powinowactwo do kalmoduliny ale stymuluje najpierw uwolnienie wapnia z kalmoduliny. Kinaza jest cały czas pobudzona gdy zostaną usunięte gr fosforanowe powstanie całkowita inaktywacja Sygnał szlaku węchowego Ligand(molekuła zapachowa)wiąże się z receptorem aktywacja receptora dla białka G aktywacja białka Golf aktywacja cyklazy adenylowanej synteza cAMP ( nie aktywuje PKA) aktywacja kanału jonowego zależnego od cAMP impuls elektryczny przekazywany do mózgu
Białko G - proces widzenia Komórka siatkówki składa się z części zewnętrznej i wewnętrznej oraz z układu synaptycznego przekazującego informacje.


(…)

… białkowej-opsyny i chromoformu (11 cis retinal)
Gdy jest brak pobudzenia (brak fotonu światła) komórki siatkówki wydzielają kw glutaminowy. Brak światła pobudza mózg. Gdy jest światło nie wydzielony zostaje neurotransmiter. Szlak przemian rodopsyny Foton Rodopsyna Izomeryzacja fotonu,fotorodopsyna Baterorodopsyna różnią się strukturą retinalu Lumirorodopsyna Metarodopsyna I Metarodopsyna II ( uwolnienie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz