Izomeryzacja

Reakcja izomeryzacji- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Jolanta Maria Bryjak
 • Inżynieria bioreaktorów
Pobrań: 994
Wyświetleń: 4368

Izomeraza ksylozowa jest enzymem wewnątrzkomórkowym katalizującym izomeryzacje ksylozy we fruktozę...

Reakce w roztworach alkaicznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zbigniew Włosowicz
 • Żywienie dziecka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 980

REAKCJE W ROZTWORACH ALKALICZNYCH • Laktoza - izomeryzacja laktuloza • W obecności 02 (CuII...

Cykl pentozo-fosforanowy

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1260

NADP+. Powstaje rybulozo-5-fosforan. 3) Epimeryzacja i izomeryzacja rybulozy. Epimeryzacja polega...

Klasy enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1883

nie bez h2o 5) izomerazy (izomerazy trans, cis) - katalizujące reakcje izomeryzacji, czyli przekształcenia...

Rozpuszczalność

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1064

pirogronianowa 5. Izomerazy reakcje izomeryzacji substratu reakcje izomeryzacji substratu (racemizacja...

Wykład - swoistość enzymów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof dr hab. Marta Konkofer
 • Biochemia
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 4984

), izomeryzacji (do fruktozo-6-fosforanu) czy też mutarotacji (do glukozo-1-fosforanu). Każda z tych reakcji...