Izomeryzacja

note /search

Reakce w roztworach alkaicznych

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Żywienie dziecka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 980

REAKCJE W ROZTWORACH ALKALICZNYCH • Laktoza - izomeryzacja laktuloza • W obecności 02 (CuII...

Cykl pentozo-fosforanowy

  • Politechnika Śląska
  • Biochemia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1274

NADP+. Powstaje rybulozo-5-fosforan. 3) Epimeryzacja i izomeryzacja rybulozy. Epimeryzacja polega...

Klasy enzymów

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Biochemia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1911

nie bez h2o 5) izomerazy (izomerazy trans, cis) - katalizujące reakcje izomeryzacji, czyli przekształcenia...

Rozpuszczalność

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Biochemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1064

pirogronianowa 5. Izomerazy reakcje izomeryzacji substratu reakcje izomeryzacji substratu (racemizacja...

Wykład - swoistość enzymów

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Biochemia
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 5096

), izomeryzacji (do fruktozo-6-fosforanu) czy też mutarotacji (do glukozo-1-fosforanu). Każda z tych reakcji...