Uniwersytet Warszawski - strona 672

Model łańcucha interakcji - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Andragogika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2219

Model łańcucha interakcji- Patrycja Cross Okres przejściowe miedzy Informacja Fazami zyciwego cyklu Samoocena Ważność celow i oczekiwanie bariery partycypacja ze uczestnictwo oświatowe pozwoli osiągnąć te cele Postawy wobec ksztalcenia Zjawisko swiadomej celowej aktywności człowieka autorka uj...

Elementy koncepcji uczenia się - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Andragogika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602

PODSTAWOWE ELEMENTY KONCEPCJI UCZENIA SIĘ TRANSFORMATYWNEGO  „ZNACZENIE” TO: FRAGMENT WIEDZY O ŚWIECIE WYRAŻONEJ POJĘCIAMI I SĄDAMI. POZNAWCZA REPREZENTACJA DESYGNATU OKREŚLAJĄCA JEGO CECHY, FUNKCJĘ, PRZYNALEŻNOŚĆ KATEGORIALNĄ  SPOSOBY NADAWANIA ZNACZEŃ /INTERPRETOWANIA ŚWIATA/ /WG BRUNERA 1/ IN...

Uczenie się transformatywne - ćwiczenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Andragogika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1820

UCZENIE SIĘ TRANSFORMATYWNE 1/ SPECYFICZNY DLA CZŁOWIEKA DOROSŁEGO PROCES UCZENIA SIĘ, PROWADZĄCY DO ZMIANY SPOSOBU SPOSTRZEGANIA ŚWIATA, INTERPRETOWANIA SIEBIE I ŚWIATA, I ZMIAN OTACZAJĄCEJ CZŁOWIEKA RZECZYWISTOŚCI  2/ UCZENIE SIĘ TRANSFORMOWANIA DYSFUNKCJONALNYCH RAM ODNIESIENIA, TAK ABY GENEROWA...

Edukacja dorosłych w polityce - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Andragogika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

EDUKACJA DOROSLYCH W POLITYCE UE. Wykład 1 STRATEGIA LIZBONSKA 2 MEMORANDUM LLL 3 PROCES BOLONSKI 1 STRATEGIA LIZBONSKA - to dokument z 2002 roku, w którym kraje unijne zdecydowały się naznaczyć kierunek i cele polityki na najbliższe 10 lat. Powstał on, ponieważ to co łączy cala wspólnotę to zad...

Edukacja w procesie pracy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Andragogika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

EDUKACJA W PROCESIE PRACY Dorośli są mocno wrośnięci w kulturę, w której się wychowali. Bardzo ciężko zmienić te wartości u osoby dorosłej ponieważ nauczanie czegoś nowego osoby dorosłej polega na „wymazaniu” tego co on wie na dany temat i wpojeniu innych wartości. Jest to trudny proces bo wymaga n...

Konceptualizacja pojęcia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Andragogika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1008

Konceptualizacja pojęcia „edukacja” (Radcilffe, Coletta, Majewski) Cel edukacji Środowisko edukacyjne Wymiar rozwojowy Poznawcze Formalne (szkoła) Wiedza Afektywne Nieformalne (codzienność) Postawy psychomotoryczne Pozaformalne (zakł. Pracy, kościół) umiejętności Edukacja formalna kończ...

Kształcenie w odrodzeniu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Andragogika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

KSZTAŁCENIE W ODRODZENIU Edukacja ludzi miała nastąpić poprzez biblię - edukacja religijna. Oprócz tego powstały szkoły dla dorosłych. Miały one na celu rozwój umysłowy dorosłych (rozwój ich talentów - dot. To głównie bogaczy) J.A. Komeński - idea całożyciowego. Rewolucja przemysłowa. Condorcet ...

Modele edukacji pracy z dorosłymi - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Andragogika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602

MODELE EDUKACJI PRACY Z DOROSLYMI. Wykład 1 TRZY ROZUMIENIA WIEDZY 2 MODELE: a TECHNOLOGICZNY b HUMANISTYCZNY c KRYTYCZNY WIEDZA - to przeciwieństwo wiary. WIEDZA WG SOKRATESA - to zespól uzasadnionych przekonań. To informacje, co do których ludzie mieli przekonanie o ich prawdzie. WIEDZA WSPO...

Modele wiedzy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Andragogika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

MODELE WIEDZY. MODEL TECHNOLOGICZNY - chodzi o wiedzę teoretyczna . to model szkolny i dotyczy technologii nauczania. Ten model jest charakterystyczny dla wiedzy formalnej. Czemu służy edukacja ? - ma ona służyć podnoszeniu postępu społecz...