Uniwersytet Warszawski - strona 671

Karl Raimund Popper - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 469

Karl Raimund Popper (1902 -1994) - filozof specjalizujący się w filozofii nauki i filozofii społeczno-politycznej. Jego system filozoficzny został przez niego samego nazwany racjonalizmem krytycznym. Sformułował zasadę falsyfikowalności jako kryterium naukowości oraz koncepcję społeczeństwa otwarte...

Metodologia - eksperyment - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

Eksperyment jest schematem badawczym który pozwala na celowe oddziaływanie na zmienną zależną a jednocześnie stwarza najlepsze możliwości kontroli zmiennych ubocznych. Eksperyment polega na stworzeniu takiego układu izolowanego, w którym na zmienną zależną wpływa jedna lub kilka zmiennych niezależny...

Elementy teorii relacji - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

ELEMENTY TEORII RELACJI Uwaga: o elementach teorii relacji nie będzie mówił na wykładzie, bo jest ona przedmiotem wykładu z logiki i nie będzie ona przedmiotem egzaminu. Wykład właściwy zaczyna się od izomorfizmu relacji x pozostaje w relacji (stosunku) R do y co zapisujemy: x R y lub R(x,y), Rela...

Metodologia - wstęp

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1141

POZNANIE NAUKOWE JAK PRZEDMIOT ANALIZY PODZIAŁ NAUK Ze względu na metodę DEDUKCYJNE - posługują się metodami dedukcyjnymi, czyli niezawodnymi (matematyka i logika) INDUKCYJNE - posługują się (obok metod dedukcyjnych) również metodami indukcyjnymi, czyli nie-niezawodnymi Ze względu na zależność o...

Procesy poznawcze - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1372

UWAGA -powiązana ze świadomością -selektywna( selekcja dotyczy spostrzegania i wyższych procesów poznawczych, myślenia) -pozwala na koncentracje na ważnych sygnałach -konieczna do przystosowania się organizmu do środowiska. Funkcje uwagi: Selekcja źródła informacji Wybór sygnału spośród szumó...

Rżznice w uczeniu się ludzi dorosłych i dzieci - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Andragogika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 378

Roznice w uczeniu się ludzi dorosłych i dzieci Funckej psychiczne uwiklane w proces uczenia się. Zmiany funkcji psychicznej funkcje niższe (dzieci) wyższe (dorosli) wokół funkcji organizuje się aktywność człowieka dz: f.spostrzegania f.pamięci dz: f. Z myśleniem pojęciowym stres: człowieka po...

Cykl ucznia się Lewina - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Andragogika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 931

Cykl ucznia się Lewina Centralne ogniwo uczenia się to dosw *jako przezywanie danej syt.)   Konkretne przezycie   Aktywne Eksperymentowanie                                     Refleksja i obserwacja   Uogólnianie (teoria, pojecie jako podstawa kolenych działań)   Ludzie dysponuja roznymi st...

Dorosłość - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Andragogika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

Dorosłość (Urbański) Ujęcie prakseologiczne (nauka o sprawnym działaniu) dorosłość DO czegoś gotowośc podejmowania i sprawnosc pelnienia coraz większej ilości i bardziej złożonych rol społecznych = dorosłość dorosłość jako stan Aspekt behawi...

Koncepcja sił pola - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Andragogika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1043

Koncepcja sil pola. (Miller) Łaczy 2 kwestie- dlaczego dorośli podejmuja lub nie dzialania edukacyjne oraz dlaczego rozne warstwy społeczne tak się pod tym względem roznia. Integracja potrzeb Maslowa i teorii społecznej oraz teorii pola Lewina. Poziom zaspokajania potrzeb i rozna syt.spoleczna dl...

Levinson - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Andragogika
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1785

Levinson Koncepcja rozwoju Levinsonma: - rozwoj oznacza zmiany struktury życia człowieka, rozumianej jako podstawowy w danym czasie wzorzec jego aktywności i powiązań z otoczeniem - polega na wielokrotnym przemianach struktury zycia - odrzuca hierarchiczna