Edukacja dorosłych w polityce - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Edukacja dorosłych w polityce - wykład - strona 1 Edukacja dorosłych w polityce - wykład - strona 2 Edukacja dorosłych w polityce - wykład - strona 3

Fragment notatki:

EDUKACJA DOROSLYCH W POLITYCE UE. Wykład
1 STRATEGIA LIZBONSKA
2 MEMORANDUM LLL
3 PROCES BOLONSKI
1 STRATEGIA LIZBONSKA - to dokument z 2002 roku, w którym kraje unijne zdecydowały się naznaczyć kierunek i cele polityki na najbliższe 10 lat. Powstał on, ponieważ to co łączy cala wspólnotę to zadania, które wskazują działania i wartości procesu spoleczno-gospodarczego. Wskazuje miejsce edukacji, jako sposób budowy zasobów ludzkich i kapitało ludzkiego mieszkańców Europy. ROZDZIALY STRATEGII LIZBONSKICH:
1 ROZDZIAL - Europejski dział pracy: zdobywanie kwalifikacji, utrzymanie poziomu edukacji, które pozwoli skorzystać z dzisiejszych doświadczeń i technologii. Edukacja jako sposób na utrzymanie się na rynku pracy.
2 ROZDZIAL - Reforma europejska rynków papierów wartościowych. Edukacja odnosi się do treści, które maja się pojawić.
3 ROZDZIAL - Liberalizacja telekomunikacji - pojawienie się kwestii praw konsumenta. 4 ROZDZIAL - polityka z wojskiem.
5 ROZDZIAL - małe i średnie przedsiębiorstwa w strategii lizbońskiej.
6 ROZDZIAL - liberalizacja rynków energii elektrycznej i gazu. WNIOSKI STRATGEII LIZBONSKIEJ:
Edukacja ma charakter instrumentalny i podporządkowany rozwojowi gospodarczemu
Zdobywanie przez ludzi wiedzy ma umożliwić traktowanie wiedzy jako karty przetargowej
Edukacja ma edukować ludzi do rynku pracy
Wg Joachim Erlt - nazwa zdolność do zatrudnienia - to nasza cecha osobista, która charakteryzuje nasza drogę życiową. Jesteśmy w stanie zagwarantować to, ze inni nas zatrudnia. Praca nad sobą, odpowiedzialność, żebyśmy byli atrakcyjni na rynku pracy. Edukacja dorosłych skazuje nas na przymus nieustannego podnoszenia kwalifikacji.
Rozwijanie ( innowacyjności) - to wprowadzenie nowości. Jest to twórczość. Edukacja ma uczyć ludzi kreatywności. Rezygnacja z reprodukcji a tworzenie czegoś nowego. 2 MEMORANDUM CALOZYCIOWEGO UCZENIA SIE ( LIFE LONG LEARNING):
odnoszenie się do kwestii znaczenia wiedzy w gospodarce, wskazując na ważność kreatywności i innowacyjności.
Pokazuje indywidualna odpowiedzialność za wiedzę i kwalifikacje oraz umiejętności podmiotu. Wskazuje na umocnienie edukacji w indywidualnym i społecznym porządku. KIERUNKI DZIALANIA BUDOWA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY:
Nauczenie się mobilności - czyli co się zmienia i co jest inne. To mobilność geograficzna ( przemieszczanie się). Mobilność

(…)

… szkolnictwa wyższego w Europie. Organizacja, aby można było realizować idee całożyciową w tym szkolnictwie. Aby edukacja całożyciowa trafiła do szkolnictwa formalnego na poziomie wyższym należny:
Bardziej elastycznie podchodzić do rekrutacji na uczelnie
Uczenie się na odległość
Wspólne metody nauczania
Stworzenie systemów pozwalających na uznanie dyplomów
Należy zbliżyć środowisko naukowców, aby razem stworzyli coś jeszcze lepszego w Europie
Proces boloński rozpoczyna się od deklaracji sorbońskiej (1998r). Deklaracja ta została podpisana przez Niemcy, Francję, Włochy i Wielka Brytanie. Dokument ten mówi o:
Mobilności studentów i kadry
Uznawania dyplomów tych krajów
Rozwoju studiów niestacjonarnych (dla dorosłych), czyli powrót na studia. Dwustopniowe studia, co miało na celu ujednolicenie studiowania…
…. Dla nich zaczyna się okres stabilizacji zawodowej. Zwiększenie inwestycji dla osób po 50 r.z.
3 rozwój metod nauczania, uczenie się oraz motywowanie do nauki. Wyjście na przeciw stosunków uczenia się ludzi. W tradycji europejskiej edukacja skierowana jest na słuchanie. Motywowanie do nauki tych grup, które maja słabsza motywacje. Równouprawnienie płci. Rola nauczyciela - mentor, doradca. Inwestowanie w wymyślanie…
… mobilności studentów, kadry i programów nauczania. Konferencja berlińska (2004 r) - odbywa się co 3 lata. Do 2005 roku miały powstać studia dwustopniowe i uznawanie dyplomów. PROBLEBY:
Regulacje prawne
Trudności w porozumiewaniu się miedzy rządami
Kwestia zatrudnienia osób z licencjatem
Uznawalność dyplomów na rynku pracy
Nadawanie i uznawanie dyplomów łączonych np kilka semestrów na uczelni polskiej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz