Uniwersytet Warszawski - strona 590

Procesy uczenia się - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 721

Procesy uczenia się, myślenie, język i komunikacja (wykład 13) Pojęcie uczenia się W psychologii - proces prowadzący do zmian w zachowaniu się osobnika, które zachodzą na podłożu indywidualnego doświadczenia i jeśli nie oznaczają się trwałością to zawsze polegają na występowaniu elementów nowych ...

Rozród i opieka nad potomstwem - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1057

Rozród i opieka nad potomstwem (wykład 10) Rozród i opieka jako swoisty „dylemat” osobnika Stosowanie strategii opieki nad potomstwem, które będąc jakiś czas uzależnione od rodzica (rodziców) może nie przetrwać (a więc nie przetrwają i geny) gdy zabraknie opiekuna Stosowanie strategii rozmnażani...

Teoria ewolucji - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1183

Teoria ewolucji - rys historyczny (wykład 6) Pojęcie ewolucji - w potocznym ujęciu Długotrwały proces Stopniowe zmiany Zmiany ilościowe (z czasem coraz więcej nowych gatunków powstaje) Kierunek zmian: ku większej doskonałości (takie postrzeganie ewolucji można nazwać mitami) Poglądy Arystotele...

Uczenie się - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1421

Uczenie się Etapy rozwoju osobniczego Ewolucja osobnicza Transwolucja osobnicza Inwolucja osobnicza Pojęcie uczenia się Definicja psychologiczna kładzie nacisk na trwałość zmian i pojawianie się elementów nowych w zachowaniu Definicja etologiczna podkreśla adaptacyjny charakter uczenia się Kla...

Wybrane teorie instynktu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1337

Wybrane teorie instynktu (wykład 5) Zachowania złożone Obejmują ciągi zachowań elementarnych, odruchy złożone, ruchy dowolne, łańcuchy działań popędowych Pojęcie instynktu Używane było od czasów starożytnych W XIX w. ukształtował się pogląd, że zachowania instynktowne są: Złożone (w formie ła...

Zachowania prospołeczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 609

Zachowania prospołeczne (wykład 12) Zachowanie prospołeczne każde działanie ukierunkowane na niesienie korzyści innej osobie czynności zorganizowane tak, by podtrzymać, chronić lub rozwijać interes innych obiektów społecznych (osób, grup, społeczności, instytucji) Zachowanie altruistyczne zacho...

Zachowania terytorialne - wykład 8

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 581

Zachowania terytorialne (wykład 8) Zachowania antagonistyczne W przypadku osobników tego samego gatunku ważną rolę biologiczną pełni wzajemna niechęć i wrogość manifestująca się przy zbytnim skracaniu dystansu między osobnikami. Tego typu wewnątrzgatunkowe zachowania antagonistyczne są podstawą z...

Zachowania upustowe i konflikt popędów - wykład 4

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etologia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1554

Zachowania upustowe i konflikt popędów (wykład 4) Łańcuchy zachowań W normalnej sytuacji pojawia się ostatni bodziec kluczowy który uruchamia zachowanie spełniające. Zachowanie spełniające składa się z wrodzonego sztywnego wzorca zachowania oraz składowej orientującej Bodźce wyzwalające Zestaw...

Derrida - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 819

13.11.2012 (14.11.2012)  Kategorie tożsamości I różnicy Jacques Derrida, Kres człowieka, [w:] Pismo Filozofii, przekład Paweł Pieniążek, Inter Esse, Kraków 1992, s. 129-160. Pojęcie dekonstrukcji ma różne znaczenia: szerokie i wąskie -techniczne....