Uniwersytet Warszawski - strona 591

Hannah arendt - omówienie - Ideologia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

Hannah Arendt (1906-1975) w Korzeniach totalitaryzmu (1951) wskazywała, że aby opisać dramat masowej zagłady, trzeba sięgnąć po pojęcie zła. Obok klasycznych już dziś form złych ustrojów, takich jak tyrania, oligarchia czy wadliwa demokracja,...

Lyotard - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

6.11.2012 (7.11.2012) Idea polityki filozoficznej Jean-François Lyotard, Odpowiedź na pytanie: Co to jest ponowoczesność? [w:] Postmodernizm dla dzieci: korespondencja 1982-1985, przekład Jacek Migasiński, Aletheia, Warszawa 1998, s. 7-28 Wolfgang Welsch, Mowa, konflikt, rozum. Prezentacja i krytyka...

Postmodernizm, bauman - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 938

Zygmunt Bauman, Ponowoczesność, czyli dekonstruowanie nieśmiertelności, [w:] Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, red. Stanisław Czerniak i Andrzej  Szahaj, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1996, s.143 -168 Apoteoza nauki zainicjowana jako program społeczny w czasach Oświecenia, z...

Taylor - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

20.11.2012  (21.11.2012) Tożsamość indywidualna I zbiorowa Charles Taylor, Etyka autentyczności, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak - Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa 1996, s. 39-48 Charles Taylor (ur. 5 lis...

Behawioryzm - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli psychologicznej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1323

Proszę Państwa jesteśmy w trakcie omawiania sobie psychologii introspekcyjnej, czyli tego pierwszego, wielkiego kierunku psychologii, jaki panował od początku jej instytucjonalnego powstania aż do, i tutaj dokąd to zależy czy będziemy brać pod uwagę Europę, czy Stany. Jeżeli chodzi o Europę to, któr...

Freud - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli psychologicznej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1113

Jesteśmy w trakcie omawiania poglądów Zygmunta Freuda. Jest to ten kierunek w psychologii, który szczególnie się wyróżnia. Najczęściej jest cytowany. Najbardziej zniekształcany, w różnych opracowaniach i podręcznikach. Najczęściej padają zarzuty krytyczne pod względem psychoanalizy. Zwykle krytykuje...

Humanizm - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli psychologicznej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 966

Psychologia humanistyczna, wtedy, kiedy powstawała była zwana trzecią siłą. Dzisiaj będziemy jeszcze mówić o czymś, co się współcześnie nazywa siłą czwartą. Czwarta siła jest to specyficzna kontynuacja psychologii humanistycznej, ...

Introspekcja - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli psychologicznej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1043

Psychologia introspekcyjna dwa modele uprawiania humanistyki. Albo uprawiać ją tak, jak uprawia się nauki przyrodnicze, czy w sposób maksymalnie zbliżony, albo uprawiać ją zupełnie inaczej. Nurt myślowy, który optował za tym pierwszym rozwiązaniem nazywał się scjetyzmem czy pozytywizmem, no i nurt,...

Jung - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli psychologicznej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1015

To, co się stało z Jungiem dobrze oddaje taki dowcip, który w czasach tzw. komunistycznych krążył, kiedy zaczęto wyrzucać po śmierci z partii komunistycznej to zaczęto opowiadać dowcip, że prawdziwe nieszczęście stanie się dopiero wtedy, kiedy zaczną po śmierci przyjmować. I to chyba coś takiego, c...

Myśli psychologiczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli psychologicznej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 994

. Myśli psychologiczne pojawiły się, gdy psychologia wyodrębniła się instytucjonalnie. Było to na przełomie wieków - XIX / XX. Myśl ta przez pierwsze dziesięciolecia nie zmieniała się w psychologii. Nawet, gdy coś zmieniło się instytucjonalnie, to teoria pozostawała taka sama. Umownie przyjmuje się...