Uniwersytet Warszawski - strona 571

Wykład - typologia grup społecznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1085

TYPOLOGIA GRUP SPOŁECZNYCH PRÓBY SYSTEMATYZACJI GRUP Znaniecki wyróżnił 7 rodzajów grup społecznych: stycznościowe, genetyczne, terytorialne, klasowe, kulturalne, kościelne i celowe. MacIver i C. H. Page wyróżniają 5 klas grup społecznych: gr...

Wykład - Władysław Anioł

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

Władysław Anioł - „Paradoksy globalizacji” Francis Fukuyama - orędownik globalizacji, uważa ją za jedną z najbardziej postępowych sił we współczesnym świecie. Według niego globalizacja jest procesem nieodwracalnym z 2 powodów: 1. nie ma ...

Wykład - Warstwa a klasa społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Rozdział I. Warstwa a klasa społeczna. Podstawowe pojęcia. Warstwa społeczna, termin różnie definiowany we współczesnej socjologii, używany głównie przy opisie struktury społecznej i zróżnicowania społecznego. Najczęściej za warstwę społeczną uważa się grupę osób odróżniającą się od innych grup st...

Wykład - Warstwy, klasy, kasty

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

Warstwy KLASY KASTY Pojęcie stratyfikacji wyraża fakt, że wszelka społeczność składa się z poziomów pozostających ze sobą w relacjach nadrzędności i podporządkowania, niezależnie od tego, czy będą to relacje władzy, przywileju czy prestiżu. Mówiąc prościej,

Wykład - Max Weber

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1218

Katolicki Uniwersytet Lubelski Trzy typy prawomocnego panowania w teorii socjologii Maxa Webera Marta Anczewska. Socjologia. Lublin 2003 Spis treści: Życie i twórczość Maxa Webera. Główne teorie „jego” socjologii. Definicja panowania. Typy panowania prawomocnego. I. Życie i twórczość. Myśl...

Wykład - Więź społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 609

Więź społeczna Podstawowym elementem ludzkiego istnienia jest działanie. Wszystko co robimy, jest skierowane na nas samych bądź na innych ludzi. Ukierunkowanie naszych czynów na inne osoby jest podstawą do powstawania interakcji. Stanowi ona proces, poprzez który dana jednostka działa na inną osobę,...

Wykład - wyniki badań nad ruchliwością

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1498

WYNIKI BADAŃ NAD RUCHLIWOŚCIĄ Systematyczne badanie ruchliwości społecznej rozpoczęło się po II wojnie światowej. Przede wszystkim socjologia angielska w osobie Davida Glassa (1954 r. - przeprowadził badanie na grupie ogólnokrajowej, ...

Wykład - Zaangażowanie i wyobcowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 987

Zaangażowanie i wyobcowanie Spontaniczne oddanie się rozmowie - unio mystico, społeczny trans. Obowiązki uczestnika rozmowy Wyznaczony regułami etyki konwencjonalny porządek (np. poważanie należne inne obecnym i szacunek dla sytuacji). Przymus społeczny ogranicza zakres wyboru przedmiotu zaintere...

Wykład - zbiorowości społeczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
 • Dr Mider
Pobrań: 896
Wyświetleń: 1505

ZBIOROWOŚCI SPOŁECZNE Zbiorem społecznym nazywamy ogół ludzi posiadających jakąś cechę wspólną, wyróżnioną przez obserwatora zewnętrznego, bez względu na to czy ludzie ci uświadamiają sobie posiadanie tej cechy. Mówiąc inaczej, są to z...

Wykład - epoki socjologiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

POZYTYWIZM Wiedza powstaje jako efekt eksperymentów, obserwacji - empiryzm Odrzucenie naturalizmu - kierunku w socjologii w drugiej połowie XIX wieku powstały na podłożu ewolucjonizmu. Naturaliści zakładali, że zjawiska społeczne można opisywać analogicznie do zjawisk w świecie przyrody i badać je...