Wykład - wyniki badań nad ruchliwością

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - wyniki badań nad ruchliwością - strona 1 Wykład - wyniki badań nad ruchliwością - strona 2 Wykład - wyniki badań nad ruchliwością - strona 3

Fragment notatki:

WYNIKI BADAŃ NAD RUCHLIWOŚCIĄ
Systematyczne badanie ruchliwości społecznej rozpoczęło się po II wojnie światowej. Przede wszystkim socjologia angielska w osobie Davida Glassa (1954 r. - przeprowadził badanie na grupie ogólnokrajowej, które uznano za wzór).
14.1. NATĘŻENIE RUCHLIWOŚCI I OTWARTOŚĆ STRUKTURY SPOŁECZNEJ
Badania nad ruchliwością dzielą się na 2 nurty. Cel pierwszego z nich - ustalenie rozmiarów ruchliwości i otwartości struktury społecznej; drugi nurt - analiza wzorów ruchliwości. W analizach międzykrajowych punktem wyjścia było studium Lipseta i Bendixa z 1958 r. Social Mobility in Industria Societies (wtórna analiza tabel ruchliwości międzypokoleniowej dla kilkunastu krajów). Na podstawie tych danych, sformułowali oni pierwszą z funkcjonujących hipotez - ruchliwość jest procesem towarzyszącym uprzemysłowieniu i „ogólny jej wzór jest we wszystkich krajach zbliżonych” - niezależnie od systemu politycznego i kręgu kultury. Lipset i Bendix odwołali się do danych przekrojowych, umiejscowionych w czasie, ale próbowali też sformułować pewne wnioski na temat tendencji rozwoju (Sorokin - ruchliwość jest „procesem podlegającym przypadkowym fluktuacją” - nie ma żadnych tendencji). Drugi motyw przewodni - odrzucenie znanej tezy o odmienności USA od innych krajów, które wyrazicielem był Werner Sombart. Ruchliwość absolutna - obejmuje wszystkie zmiany pozycji. Ruchliwość względna - utożsamiana z otwartością barier społecznych, operacjonalizowana jest przez wyeliminowanie komponentu „wymuszonego” przez zmiany w liczebności kategorii społeczno-zawodowych, zwłaszcza napływ do nowych zawodów. Różnice w ruchliwości absolutnej - Miller (1960), w ruchliwości względnej - Tyree, Semyonov i Hodge (1979). Anthony Heath (1981) - występowanie istotnych różnic dla ruchliwości absolutnej i względnej. Punkt zwrotny - artykuł opublikowany przez Davida Feathermana, Franka L. Jonesa i Roberta Hausera - porównywali tabele ruchliwości międzypokoleniowej dla Australii i USA (hipoteza FJH). Państwa te różnią się w natężeniu ruchliwości absolutnej, natomiast nie względnej. Hipoteza FJH głosi, że społeczeństwa przemysłowe różnią się poziomem „ruchliwości obserwowalnej”, ale jeżeli kontroluje się ruchliwość strukturalną (czyli wynikającą z odmiennych liczebności kategorii zawodowych ojców i synów), to identyfikowane w ten sposób rozmiary ruchliwości nazwanej przez trójkę wspomnianych autorów „wymienną” (circulation) są stałe. Ruchliwość obserwowalna = absolutna = fenotypiczny wzór ruchliwości, wymienna = względna = genotypiczny wzór ruchliwości. FJH: „w sumie rzecz biorąc, ustalenia te wskazują na istnienie stosunkowo stałego procesu transmisji statusu w społeczeństwach przemysłowych, zakorzenionego prawdopodobnie w systemie rodzinnym, natomiast w aspekcie fenotypicznym proces ten zmienia się odpowiednio do zmian zachodzących w strukturze zawodowej.”


(…)

….
14.3. BADANIA RUCHLIWOŚCI W POLSCE
Polska sytuuje się wśród krajów o największej otwartości struktury społecznej (Breen i Luijkx).
Wkład polskiej socjologii do refleksji nad ruchliwością społeczną:
- Stanisław Ossowski, Ruchliwość społeczna jako wynik rewolucji społecznej,
- Adam Sarapata, Studia nad uwarstwieniem i ruchliwością społeczną,
- Krystyna Janicka, Ruchliwość społeczno-zawodowa…
… postrzega samego siebie; podmiot i przedmiot autostereotypu jest ten sam. Ważne funkcje autoidentyfikacyjne i obronne. Oraz własny, w którym odtwarzamy i chronimy swą tożsamość - wytwór kultury symbolicznej (2 krzyżujące się kryteria: semiotyczne i aksjologiczne). Kryterium semiotyczne - autostereotyp obejmuje takie zachowania ludzi i wytwory tych zachowań, które są znakami rozpoznawczymi samookreślającymi…
… ruchliwości (argument Goldthorpe'a), a uwzględnienie kobiet nic nowego nie wniesie.
Blau i Duncan - ustalenia ograniczone do mężczyzn dostarczają jednostronnego obrazu (Watson, Barth - „seksizm”). W miarę upływu lat uwzględnianie kobiet stało się normą. Na ile prawidłowości odnotowane wśród mężczyzn występują również wśród kobiet? Skoncentrowano się na ruchliwości międzypokoleniowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz